Oppfordrer hestepassere til å bli medlem av internasjonal forening

Ved FEI Sports Forum i Lausanne har intensjonsavtalen mellom FEI og the International Grooms Association ™ offisielt blitt signert. – Dette markerer begynnelsen på en ny æra for de internasjonale hestepasserne, sa FEI president Ingmar De Vos. Internasjonale hestepassere oppfordres nå til medlemsskap i denne interesseorganisasjonen.

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

FEIs president Ingmar De Vos og leder for etableringen av the International Grooms Association ™ (IGA) Lucy Katan signerte i dag intensjonsavtalen i forbindelse med FEI Sports Forum i Lausanne. IGA er en ideell forening for hestepassere som har dette som yrke. Målsettingen med IGA er mulighet til å nå bedre frem og øke anseelsen til yrket samt å forbedre deres arbeidsforhold, særlig ved stevner der normalen er svært lange arbeidsdager.

Internasjonale hestepassere får en organisasjon i ryggen

IGA vil gi råd om ansettelsesregler, svare på hyppig stilte spørsmål om rekruttering, organisasjonen vil gi en verktøykasse for hestepassere som jobber frilans og de vil sørge for en plass for jobbannonser – blant annet. En egen post på deres hjemmeside om det å ha det bra, fanen International Grooms Minds, skal på plass – dette skal bidra til å sikre at hestepasserne får et sterkt følelsesmessig støttesystem som kan hjelpe dem i deres daglige arbeid.

-Dagens signering av intensjonsavtalen er et resultat av flere års diskusjon og planlegging og markerer en ny æra for de internasjonale hestepasserne, sa FEI president Ingmar De Vos.

– Dette er en reise som begynte i 2017 med det første møtet i FEI Grooms Working Group, og det hele begynte å ta form ved fjorårets Sports Forum da det ble gitt støtte til etableringen av IGA. Det vi ser i dag er resultatet av mye god jobbing, og jeg vil gjerne bruke anledningen til å takke medlemmene i arbeidsgruppen og Lucy Katan for deres visjoner og ledelse i etableringen av denne viktige organisasjonen. Med dette er grunnlaget lagt for utviklingen og for at denne gruppen skal ha en sterk stemme i den langsiktige utviklingen av ryttersporten. Jeg stoler på at hestepasserne og nasjonale forbund, utøvere, stevnearrangører, teknisk personell og hesteeiere gjør sitt for at dette skal bli en suksess.

Ved FEI Sports Forum i Lausanne har intensjonsavtalen mellom FEI og the International Grooms Association ™ offisielt blitt signert av FEIs president Ingmar De Vos og leder for etableringen av the International Grooms Association ™ (IGA), Lucy Katan. (Foto: FEI/Richard Juilliart)

Hestepasserne har fått en stemme

Siden 2009 har FEI årlig gitt ut prisen FEI Best Groom som en anerkjennelse av den sterke og viktige arbeidsinnsatsen hestepassere innen alle FEIs disipliner legger ned. FEI har også utviklet utdannelsesverktøy og andre ressurser for å bistå hestepassere i deres daglige arbeid. Utdannelse har vært middelet for å utvikle internasjonale standarder som er akseptert og fulgt av hestepassere på alle nivåer.

I 2015 ble det via FEI Solidarity utviklet et utdannelseskurs for hestepassere. 280 hestepassere fra hele verden har gjennomført dette. IGA vil nå samarbeide med FEI Campus for å gi hestespassere informasjon om anti-doping, biosikkerhet og generelt hestehold.

-Nå er vi endelig der at de internasjonale hestepasserne har en stemme innen FEI og ved konkurransene, sa Lucy Katan, som selv tidligere har vært internasjonal hestepasser. – Målet er at IGA skal bli deres stemme, samtidig som det anerkjennes hvor mye jobb som ligger i å sørge for at våre firbente utøvere er glade, friske og presterer på sitt beste. I tillegg til at vi ønsker at stevnearrangører i enda større grad jobber for å forbedre arbeidsforholdene for hestepasserne, så håper vi at hestepasserne gir oss tilbakemeldinger på deres arbeidserfaringer gjennom en «Grooms report», for å kunne gjøre forbedringer. Dette er en mulighet for hestepassere til å bidra i fellesskap på en konstruktiv måte, en mulighet til å bli hørt og til å spille en nøkkelrolle i deres yrke innen hestesporten.

Hestepassere verden over kan nå bli medlem av IGA gjennom foreningens offisielle nettside: www.internationalgrooms.org

Hver FEI-disiplin vil ha fire til seks representanter som er aktive innen yrket for å promotere statusen til de internasjonale hestepasserne. Disse vil få mentorroller og skal danne en støtte «hub» for nye innen yrket.

-Nå er vi endelig der at de internasjonale hestepasserne har en stemme innen FEI og ved konkurransene, sa Lucy Katan. (Foto: FEI/Richard Juilliart)

Oppfordrer til medlemsskap i IGA

-Karrieren til en hestepasser bør bli sett på som en integrert del av suksess for alle innen sporten, sa leder av Grooms Consultative Group, den tidligere hestepasseren og medlem av FEI-styret Frank Kemperman.

– En internasjonal utøver er ingenting uten en god hest, men en god hest er ingenting uten en eksepsjonell hestepasser. Det hele dreier seg om å være et team – utøver, hest og hestepasser er alle nøkkelen til hverandres suksess. Vi håper at nasjonale forbund og deres utøvere vil spre ordet og oppmuntre deres internasjonale hestepassere til å bli med i IGA.