Nord-Karmøy Rideklubb får støtte til samhold og inkludering

Nord-Karmøy Rideklubb er en av de heldige klubbene som mottar 100 000 kroner fra Equinor sin støtteordning til gode tiltak for barn og ungdom gjennom å øke aktiviteten som skaper samhold og inkludering i sin klubb.

Ungdomskomiteen i Nord-Karmøy Rideklubb ved leder Lene Lægreid, Oda Thorsen og Vilde Katrin Håland og Åge E. Norem fra styret deltok på en innholdsrik gaveutdeling på anlegget til Equinor ved direktør og plassjef Olav Bådsvik på Kårstø onsdagkveld.
av
Ekstern part

Tekst og foto: Nord-Karmøy Rideklubb

-Det er utrolig gøy å kunne tildele 100 000 kroner til aktiviteter i Nord-Karmøy Rideklubb, som i år også har 20 års jubileum. De ønsker at barna i klubben skal få flere aktiviteter i tilknytning til klubben gjennom flere prosjekter i jubileumsåret spesielt. Det å bidra til å få flere ut og i aktivitet er viktig for oss som selskap. Derfor er det å gi barn og unge en mulighet til å møte venner, få flere tilbud som gir samhold og inkludering blir spennende å følge med på i det videre arbeid for klubben, forteller Olav Bådsvik, direktør og plassjef for Equinor på Kårstø.

Har fått inn over 2000 søknader

-I løpet av våren har Equinor fått inn over 2000 søknader fra foreninger, idrettslag og andre som ønsker å gjennomføre gode tiltak for barn, ungdom og studenter. Og det er utrolig gledelig at vi kan gi støtte til mange gode tiltak over hele landet i denne tildelingen, sier Bådsvik.

Equinor har lang tradisjon med å støtte frivilligheten i Norge, både gjennom talent- utviklingsprogrammet Morgendagens Helter på nasjonalt nivå og med lokale tildelinger.

- Det er utrolig gledelig at vi kunne gi støtte til en rekke tiltak over hele landet i denne tildelingen. For vår region, som heter SørVest, fikk vi inn over 370 søknader og 37 lag/organisasjoner av disse har fått tildeling. Jeg ønsker å gratulere alle sammen med donasjonen fra Equinor, forteller Bådsvik.

Midlene vil gå til økt aktivitetsnivå, bedre samhold og inkludering

For Nord-Karmøy Rideklubb kommer pengene utrolig godt med i år. De skal først og fremst brukes til aktiviteter knyttet til økt aktivitetsnivå og få til et bedre samhold og inkludering gjennom jubileumsåret.

-Vi i rideklubben er bare så utrolig takknemlig og glade for støtten fra Equinor - å få 100 000 kr betyr utrolig mye for klubben i disse tider! Nå kan vi bruke tid og energi på å planlegge, og få gjennomføre både gode aktiviteter og sosiale arrangement for alle medlemmene våre, sier Dagny Elin Mjåseth i klubben.

- Klubben har også 20-års jubileum i år, og da er det veldig positivt å ha penger som kan brukes på nettopp disse aktivitetene! Å skape gode tiltak for barn og unge er spesielt viktig nå etter to år med Covid. Støtten fra Equinor gir oss i rideklubben en mye tryggere og forutsigbar økonomi, og vi kan i stedet flytte fokus over på aktivitetene våre. Tusen takk til Equinor for at dere prioriterer å støtte grasrota i ridesporten her lokalt, sier den glade klubblederen.

Nå kan vi bruke tid og energi på å planlegge, og få gjennomføre både gode aktiviteter og sosiale arrangement for alle medlemmene våre!

Dagny Elin Mjåseth
Leder Nord-Karmøy Rideklubb

Gjør som Nord-Karmøy

-Vi er glade på vegne av Nord-Karmøy Rideklubb som med dette får et stort og viktig bidrag til sin klubbdrift. Equinors støtteordning betyr mye for frivilligheten på mange ulike områder i Norge, og det er også flere andre bedrifter som har slike ordninger, det finnes legater og stipender som retter seg mot idretten på denne måten. Det er derfor all grunn for våre rideklubber til å følge med og søke på ulike støtteordninger gjennom hele året, sier kommunikasjonsrådgiver i NRYF, Øyvind Larsen Tolgensbakk.

Fakta om Equinor støtteordning:

  • De som ønsker å sende en søknad må være fylt 18 år.
  • Det prosjektet som det søkes for må ha tilhørighet til en gruppe, klubb, forening, organisasjon eller lignende med et eget organisasjonsnummer.
  • Equinor støtter KUN tiltak som omfatter aldersgruppen opp til 25 år
  • Prosjekter skal falle inn under kategoriene idrett, kultur eller utdanning.
  • Studentprosjekter støttes også.
  • Søknadsperiodene er fra 1. - 30. april og 1. - 31. september hvert år.
  • Det kan søkes på to forskjellige beløp: 10 000 og 100 000 kr.
  • Equinor vil åpne for nye søknader fra lag og foreninger den den 1. september 2022 via

følgende nettportal: https://equinor.com/stotte