Nå kan det gis direkte økonomisk bistand til Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation

Den første hjelpesendingen til ukrainske hester er sendt fra Polen, og fra i dag er det også mulig for alle å bidra direkte økonomisk til Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF

Det ukrainske rytterforbundet opplyser gjennom hjemmesiden til Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation at bankkontoen som er opprettet for økonomiske bistand til det ukrainske hestemiljøet er åpnet i dag. Ved å klikke seg inn på fanen «Donate» får man nødvendig innbetalingsinformasjon.

Her er link til hjemmesiden Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation

Donasjonene som gis over denne kontoen vil i første omgang bli brukt til transport fra logistikkpunktet i Polen til logistikk- og distribusjonspunkt nær den ukrainske byen Lviv.

Foreløpig har donasjoner blitt gitt i form av leveranser av fôr, flis og lignende. Dette har blitt samlet på det som er opprettet som et logistikkpunkt i Lesna Wola i Polen. Onsdag kveld gikk den første hjelpesendingen derfra, med Lviv som destinasjon. På hjemmesiden fortelles det at den største utfordringen da gjenstår – hvordan det skal bli distribuert. I mange områder er veiene blokkert, og det drivstoff er ikke tilgjengelig overalt.

I Ukraina er det mer enn 100 000 som nå er rammet av krigssituasjonen.

Mer enn hundre mennesker, klubber og bedrifter rundt om i hele verden har så langt gitt fôr eller er i gang med innsamlinger, inkludert Østerrike, Canada, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Japan, Luxembourg, Norge, Polen, Slovenia, Slovakia, Sverige, Romania, Storbritannia og USA. Det er ventet flere lastebiler fra Storbritannia, Finland, Tyskland, Belgia og flere andre land.

Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation støtter med hjelp fra FEI ukrainske hesteeiere, rideskoler, utøvere, klubber, staller og profesjonelle. De gir råd og assistanse, blant annet til å relokalisere hester og de organisering innsamling og distribusjon av fôr, flis og annet nødvendig utstyr. De bistår både innen Ukraina og ellers i Europa der ukrainske hester har midlertidige opphold. Sammen med FEI og andre nasjonale forbund følger de med på situasjonen i forhold til hestevelferden.

Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation på Facebook