Nå blir Bugården enda bedre

Gjennom årene er det mange ryttere som har puttet gode opplevelser på konto etter å ha vært på stevne på Bugården i Sandefjord. En god, velpleid gressbane, god oppvarmingsarena og riktig flink arrangør i form av Larvik og Sandefjord Rytterklubb står bak dette – men i løpet av 2023 blir det enda bedre. Rett før jul ga kommunestyret i Sandefjord tommel opp for en lånegaranti som sikrer at klubben kan realisere planen om et nytt servicebygg på stevneplassen.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Et enstemmig kommunestyre sa ja til å stille lånegaranti til Larvik og Sandefjord Rytterklubb - dette nye servicebygget blir nå en realitet i Bugården. (Illustrasjon: Cosmic Bygg AS)

Bugården har i mange år vært en viktig grønn arena for ryttersporten i Norge. Det var en fremoverlent kommune som allerede i 1947 (!) vedtok planer for et stort fleridrettssanlegg i Bugårdsparken. Gjennom årene har mange idretter kommet til i området – nå rommer hele parken anlegg og arenaer til rundt 25 forskjellige idretter, deriblant ridning. Larvik og Sandefjord Rytterklubb har hatt tilhold i Bugården fra tidlig 70-tall, og det er først og fremst sprangstevner som arrangeres der i løpet av sommerhalvåret.

Først hestene – så de på to ben

Larvik og Sandefjord Rytterklubb har en stor grønn gressmatte til disposisjon, samt omkringliggende plass til parkering og lignende i Bugården. Klubben har naturlig nok satt hestene i første rekke og har sørget for en svært god gressbane som tåler både mange startende og mye nedbør. I 2017, da klubben arrangerte lag-NM ponni sprang, kom det også en ny oppvarmingsbane med geopad til.

Bedre fasiliteter for de tobente har også stått på ønskelisten lenge. Nå disponerer klubben to 40 fots stålcontainere og et gammelt bygg som rommer en kiosk og et fellesrom. Ingen av byggene har toalettfasiliteter, til dette harklubben vært avhengig av å låne toaletter på ungdomsskolen, i Bugårdshallen eller ved å leie inn mobile toaletter.

-Vi har i lengre tid ønsket å fjerne disse to containerne og «servicebygget» og sette opp et nytt og mer funksjonelt bygg for både kiosk, sekretariat, toaletter samt garasjebygg med lagringsplass, forteller Liv Fevang, leder i Larvik og Sandefjord Rytterklubb.

-Vi har i lengre tid ønsket å fjerne de to containerbyggene samt det gamle kioskbygget og sette opp et nytt og mer funksjonelt bygg, sier leder i Larvik og Sandefjord Rytterklubb, Liv Fevang. (Foto: NRYF)

Kommunens lånegaranti gjør at prosjektet kan realiseres

Planer har blitt lagt og er på plass, og klubben har fått grunneiers tillatelse til å oppføre nytt bygg. Klubben har en finansieringsplan som innebærer at prosjektet, inkludert spillemidler og momskompensasjon, er fullfinansiert. Men samtidig har utfordringen for klubben vært at utbetaling av både spillemidler og momskompensasjon krever ferdigstillelse av prosjektet.

-Ettersom klubben selv ikke eier grunnen som de eksisterende byggene står på, så vil ikke banken kunne ta sikkerhet i bygget og dermed kan de heller ikke gi oss lån. Derfor trengte klubben noen som kunne stille garanti/sikkerhet for vår søknad om lån, fortsetter klubblederen.

Klubben tok derfor kontakt med Sandefjord kommune og søkte om en form for mellomfinansiering. Denne saken kom opp på kommunestyremøtet 20. desember, og der ble det enstemmig vedtatt å gi en lånegaranti på 2,2 millioner for lån som klubben tar opp selv.

-Jeg må understreke at klubben ikke låner penger fra kommunen, det er kommunen som stiller garantist for et lån i DNB. Men dette var det vi trengte for å kunne sette våre planer ut i livet, så dette er vi bare utrolig takknemlige for, sier Liv Fevang.

Arbeidet med det nye bygget er allerede nå påbegynt, med en total prosjektkostnad på 4 480 000 kroner. Prosjektet er finansiert gjennom egenkapital, tilskudd fra Torbjørn Hansen Stiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB og Mattisberget samt spillemidler og momskompensasjon.

Med andre ord – hestene er allerede godt tatt vare på med topp fasiliteter på Bugården, og med nytt servicebygg får også de tobente et tilbud i toppklassen. Det er bare å glede seg til nye stevner i Bugården. Flere stevner står på terminlisten, deriblant den store sommerfesten Sandefjord Horse Show som arrangeres 20.-23. juli.

Sandefjord Horse Show har flere vellykkede sesonger bak seg - i år kan deltagerne se frem til topp fasiliteter ikke bare til hestene, men også til de tobente. (Foto: NRYF)