Miljøvennlig stall

Hvordan kan man gjøre stallen mer miljøvennlig? Her er gode råd på veien.

av
Ekstern part
Illustrasjonsfoto: NRYF

Av Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern.no

Det er flere områder rundt en stall der miljøet kan bli vinneren. Noen av disse områdene er forbruk, gjødsel, drift og avfall.

Sortere avfall

Et av de områdene som er enklest å gjøre noe med er avfall. De fleste har søppeldunker og systemer for mye, men ser man seg rundt, så ser man ofte mye plast. Det kan være små plastbiter fra rundballer, gjennomsiktige plastbiter fra innpakning av flis, eller vel så viktig, små blå plasthyssing som brukes rundt høyballer og som er laget av Polypropylen. Disse bitene brytes ikke ned, men blir mindre og mindre når de splittes opp, og går inn i naturens kretsløp som en del av mikroplast. Mange pakkemaskiner lager to små avkapp pr ball. En stor hest som fôres på små høyballer vil spise høyballer der hele 25 meter blått avkapp forsvinner i naturen i løpet av ett år. Dersom man er flink og plukker dem opp, og hiver dem i for eksempel plastinnsamling, vil det for en stor stall utgjøre en mengde mindre plast i naturen.

Fukt i ridebanen

Ett annet område som er enkelt å gjøre noe med, er steder der man har ridebane med gummirasp. Gummirasp skal være en del av topplaget i ridebanen og en ridebane må ha fukt for at den skal fungere. Tørker den opp vil gummirasp kunne «krype opp» til toppen av banen, og deretter vil små biter kunne blåse bort. Nok fukt i ridebanen er derfor et bra tiltak både for hestens bein og miljøet.

Gjødsel – en ressurs

Gjødsel fra hestene er ikke avfall, men en ressurs som man som stalleier skal ha en god plan for. Hestemøkk kan lagres på bakken, men skal skjermes mot overvann (vann som renner inn i haugen). Legger man haugen rett på bakken, vil det derimot bli avrenning ned i jorda. Dette skjer spesielt etter mye regn og snø. Et godt miljøtiltak er derfor å støpe en platting med litt fall og vegger på sidene. Da vil fukten forbrukes når komposteringsprosessen er i gang, istedenfor å renne ned i bakken.

Redusere forbruket

Det siste området er forbruk. Ved å blant annet redusere strømforbruket, vil miljøet bli spart ett annet sted. Dette kan gjøres ved at man skifter ut belysning til for eksempel LED lamper som trekker mindre strøm, og at man ser på alternative oppvarmingsløsninger for oppholdsrom. Til sammen er dette et tiltak som kan spare både miljøet og stalleiers egen lommebok.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Hestesport.