Med pandemi som ilddåp

I to år har Beate Heieren Hundhammer vært generalsekretær i Norges Rytterforbund. To travle, intense år fylt med hest, sport, organisasjon - og virus.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Generalsekretær Beate Heieren Hundhammer - med pusen Pus hjemme på Hønefoss. (Foto: Privat)

-Jeg må innrømme at det å håndtere en pandemi ikke var noe jeg så for meg da jeg begynte i desember 2019, innleder generalsekretæren. – Men jeg er veldig stolt over hvordan sporten vår har taklet det.

Imponerende innsats fra hver og en

- Aksept for at vi måtte skille mellom kontakt/ikke-kontakt idrett gjorde at vi klarte å holde det meste i gang. Vi har til og med sett en vekst i aktivitetstallet, fortsetter generalsekretæren. - Bak dette ligger det en stor innsats fra hver og en innen idretten vår. Våre utøvere, både innen de aldersbestemte klassene og seniorene, har også stått for flere store, til og med historiske, resultater. Det er imponerende og utrolig gledelig!

Finnes ingen «vanlig dag»

Hvordan er en vanlig dag for generalsekretæren?

Det spørsmålet får Beate til å le.

-Det finnes ingen «vanlig dag»! Foruten å sørge for at budsjetter og langtidsplan «henger sammen» og blir gjennomført, må jeg forholde meg til og rapportere til mange som legger føringer for vår virksomhet; idrettsforbundet, Kulturdepartementet, Mattilsynet og Antidoping Norge for å nevne noen. Forbundsstyret skal ha gode beslutningsgrunnlag, deres vedtak skal følges opp. En «vanlig dag» rommer fort ordene sport, organisasjon, ansatte, reglement, teknisk personell, krets, klubb, tillitsvalgte, trenere, frivillighet, dugnad, bredde, topp, utdanning, digitalisering, sponsorer – og mye mer.

En vanlig dag er derfor hektisk, men trivelig:

-Det er trivelige, interessante hverdager med gode kolleger rundt meg. Og det er fantastisk å se og møte på alt det engasjementet som er for denne sporten rundt om i landet, det er så mye glede, sier Beate som også er glad for at hun nå endelig kan besøke klubber og kretser.

Oppgavene

Økt digitalisering er sentralt i langtidsplanen vedtatt på ryttertinget.

-Digitalisering er nødvendig for å fornye, forenkle og forbedre. Mye er allerede gjort, blant annet innen utdanning av teknisk personell og trenerutdanningen.

-Webinar har vært et godt alternativ til fysisk samling, og vi har hatt utrolig stor deltagelse. Dette vil vi fortsette med som tillegg til samlinger, sier Beate.

Digitaliseringen gjør også at Hestesport i trykt format opphører.

– Vårt medlemsblad har vært en god følgesvenn gjennom mange år, men omleggingen vi nå gjør er riktig både med tanke på lesere og annonsører.

Nye nettsider er blitt lansert i løpet av perioden.

– Kommunikasjon er et satsningsområde, vi har fått ny rytter.no, ny hestesport.no og vi har fått nryfstevne.no. Alle sidene videreutvikles kontinuerlig. Vi setter pris på, og er helt avhengig av de tilbakemeldinger våre brukere gir for å kunne levere gode produkter.

Ryttergeneralen trekker frem en enkeltsak av stor betydning:

- Rideskolene er vår viktigste arena for rekruttering og nøkkelen til videre vekst for ryttersporten. Vi har derfor store forventninger til samarbeidet «rideskoler.no» mellom rytterforbundet, Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for rideskoler. Målet er økt anerkjennelse for hva rideskolene betyr for sporten, knytte rideskolene nærmere idretten og økt kvalitet.

Perioden har også rommet tyngre oppgaver.

-Arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep, vold, trusler, rasisme, mobbing og andre former for diskriminering innen idretten har blitt løftet frem. Vi har fått en påminnelse om at vi fremdeles har en jobb å gjøre. Det er en krevende jobb, men det ble gjort en solid jobb gjennom rapporten «Trygg rytterglede for alle», hvor vi nå er i full gang med å gjennomføre de tiltakene som ble foreslått.

Fremtiden

Hva med tiden foran oss?

-Vi må vokse! Rekruttering er avgjørende, det vil blant annet kreve flere og mer varierte lavterskeltilbud. Samtidig vil forventninger til dyrevelferd og miljø trolig føre til store endringer i sporten, både nasjonalt og internasjonalt. Ryttersporten må selv sette seg i førersetet for å sikre nødvendige endringer til det beste for hestevelferden og utvikling av sporten, sier generalsekretæren, klar for flere hektiske «vanlige» dager.