Maria Terese Engell fikk historiens første «Stigbøyle»

Det er lenge siden stigbøylen ble tatt i bruk til ridning, men likevel ble det lørdag kveld under Ryttertinget delt ut en tidenes første «Stigbøyle». I 2020 vedtok Forbundsstyret at det skulle opprettes en helt ny ærespris – en pris som fikk navnet «Stigbøylen» – på bakgrunn av et ønske om å hylle ekstraordinær innsats og initiativ til fremme av ryttersporten også utenfor egen organisasjon. Tidenes første mottager av denne æresprisen ble veterinær og forsker Maria Terese Engell.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Veterinær og forsker Maria Terese Engell ble mottager av tidenes første hederspris "Stigbøylen", blant annet på bakgrunn av hennes banebrytende forskning på bevegelse og samspill mellom hest og rytter. (Arkivfoto: NRYF)

Tradisjonelt har Ryttertinget vært anledningen for å dele ut hederspriser til ildsjeler og krefter innen den organiserte sporten – i år fikk denne tradisjonen en utvidelse med «Stigbøylen». Prisen skal hylle de som med ekstraordinær innsats og initiativ fremmer ryttersporten, og i dette ligger det initiativ og innsats som bidrar - eller har bidratt til – økt aktivitet, bredde og rekruttering, økt toppidrettsatsing, utvikling og nyskaping, god hestevelferd og økt synlighet og styrking av ryttersportens verdier og omdømme. «Stigbøylen» er ment å ha et større og bredere nedslagsfelt enn NRYFs øvrige hederspriser, og kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, både private og offentlige.

Levende opptatt av bevegelse, hest, ridning og hestevelferd

-Nå nå "Stigbøylen" deles ut for første gang, går den til en person som gjennom flere år har hatt en tilknytning gjennom Norges Rytterforbund og som vi mener utpeker seg spesielt i fremme av ryttersporten og da spesielt ut fra kriteriene økt toppidrettsatsing, utvikling og nyskaping, god hestevelferd og styrking av ryttersportens verdier og omdømme, innledet president Tore Sannum.

Maria Terese Engell er utdannet veterinær og har alltid hatt en spesiell interesse for bevegelse. Selv både red hun og danset ballet på et høyt nivå. Gjennom sitt arbeid som veterinær ble hun stadig mer oppmerksom på at mange av hestens bevegelsesutfordringer og haltheter skyldes rytterens påvirkninger, og hun ønsket å forske mer på hvordan rytteren faktisk påvirket hestens biomekanikk gjennom ridning. I 2018 tok hun doktorgraden på samspillet mellom hest og rytter, som den første i verden. Denne forskningen var sterkt ønsket og etterspurt i ryttersporten, og den ble finansiert blant annet gjennom Ulla Håkansons stiftelse og Stiftelsen Hästforskning.

I dag er Maria en del av forskningsprosjekter både på mennesker og hest på NMBU Veterinærhøgskolen, ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala og på Oslo MET. Der forsker hun på også på hjerneaktivitet på mennesker i forbindelse med bevegelse. Gjennom disse prosjektene trekkes hest- og menneskeforskningen sammen for å enda bedre forstå hvordan vi gjennom vår ridning kan påvirke hesten optimalt - for å oppnå best mulig hestevelferd og samtidig best mulig prestasjon.

Maria har også jobbet med flere av landslagene innen NRYF de siste ti årene. Hun var en del av oppbyggingen av talentprogrammet for unge ryttere i en fireårsperiode, og hun har jobbet tett med paralandslaget over mange sesonger – og da de åtte beste rytterne NRYF Kingsrent Ungdomscup 2022 fikk sin kompetansepremie på nyåret, var Maria en av personene som ga av sin kunnskap. Maria er nå engasjert som trener for flere toppryttere både i Europa og USA, og hun følger også opp det svenske feltrittlandslaget frem mot OL 2024.

Maria Terese Engell har jobbet med flere av landslagene innen Norges Rytterforbund de siste ti årene - og hun var en del av oppbyggingen av talentprogrammet for unge ryttere. (Arkivfoto: NRYF)

Maria står bak selskapet Rider in Balance der hun har utviklet både kursinnhold og egne produkter, deriblant en stigbøyle, for rytter og trenere i hestesporten.

-Maria uttrykker et ønske om å bidra til sporten ved å øke bevisstheten og kunnskapen om viktigheten av å ta kontroll over egen kropp i ridningen for å både å bedre prestasjonen og helse hos både hest og rytter, og det er en ære å tildele Maria "Stigbøylen" for 2023, sa presidenten.

Det var en rørt Maria som mottok denne tidenes første «Stigbøyle».

-Det å få lov å bli hedret sånn i sitt eget hjemland det er fantastisk stort. Dette må være det største man kan oppleve synes jeg, sa Maria før hun poengterte at denne typen forskning rommer flere. - Det å drive forskning på hest og på rytter, det er en teaminnsats. Denne prisen er ikke bare min, men hele ryttersporten sin, det er så mange mennesker som har vært en superinspirator og en viktig medspiller for å få til en så høy forskning som vi bedriver i det her landet i dag. Samtidig er det sånn at det er mange mennesker å takke for å få lov til å drive en geskjeft som vi gjør hjemme, min mann selvfølgelig – men det å få en slik pris i eget hjemland, det betyr veldig, veldig mye! Jeg gleder meg til fremtiden med masse spennende forskning og utvikling!

-Maria uttrykker et ønske om å bidra til sporten ved å øke bevisstheten og kunnskapen om viktigheten av å ta kontroll over egen kropp i ridningen for å både å bedre prestasjonen og helse hos både hest og rytter, sa president Tore Sannum, her sammen med prisvinner Maria Terese Engell og visepresident Ingvild Østli. (Foto: NRYF)

Hvordan vi sitter på hesten har stor betydning for hestens prestasjon og helse. Dersom belastningen vi som ryttere påfører våre hester er skjev, kan det føre til en asymmetri hos hesten som over tid kan resultere i halthet. Maria Terese Engell har bidratt til flere artikler under fanen #Stopphalthet - som denne artikkelen om Sits og hestehelse