Klubbene får en sjanse til før sommeren

For å gjøre det enklere å være ny i klubb eller krets, har NRYF denne våren arrangert webinarer. Mens deltagelsen på kretsnivå har vært god, har det vært tynnere i rekken på klubbnivå. – Derfor vil vi sette opp en bonusrunde i juni for klubbene for de som ikke har fått deltatt så langt, sier organisasjonssjef i NRYF, Tine Skoftedalen Fossing.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
NRYFs webinar om det å sitte i et klubbstyre bidrar til at man er i forkant av det man etter hvert vil lure på. – Da slipper man bruke tid og krefter på å ikke forstå, vi oppfordrer klubber til å hoppe på bonusrunden i juni, sier Tine Skoftedalen Fossing. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Temaer som NIFs lovnorm for idrettslag og idrettens systemer får kanskje ikke pulsen til å stige, men er man blant de ildsjelene som ønsker å gi av seg selv gjennom frivilligheten, er det å lære noe om dette noe som vil gjøre oppgaven enklere. Av landets 310 klubber var det 35 som i løpet av februar, mars og april benyttet seg av denne muligheten til å ligge i forkant av egne spørsmål ved å bli med på NRYFs gratis webinar. Gjennom webinaret fikk de lære om en god del mer enn NIFs lovnorm og idrettens systemer; som kort informasjon om organisasjonen Norges Rytterforbund i tall og fakta, klubbens formål, hvordan endre informasjon i Brønnøysundregisteret/KlubbAdmin, klubbpakka, medlemskap og medlemspleie, klubbens plikter, Trenerattesten og trenerlisens, Trygg rytterglede, idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, nryfstevne.no, NRYFs informasjonskanaler og andre kurs som er tilgjengelige for klubbstyremedlemmer. Med andre ord litt om det meste man kommer innom når man sitter i et klubbstyre.

Vi håper at mange klubber vil benytte seg av bonusrunden med klubb-webinar i juni!

Tine Skoftedalen Fossing

Klubbenes anbefaling er klar

Webinarene på halvannen time ble satt opp gjennom seks forskjellige datoer for klubber og to for krets for å gi deltagerne flere muligheter til å finne en dato som passet.

I etterkant har det blitt sendt ut evalueringsskjemaer til deltagerne. Tilbakemeldingen er klar – deltagerne anbefaler andre klubber å delta i dette webinaret.

-Det er vi glade for å høre, sier Tine. –Det er lurt av klubbene å prioritere dette webinaret. Det bidrar til at man er i forkant av det man etter hvert vil lure på. Da slipper man å bruke tid og krefter på å ikke forstå. Det er veldig synd at ikke flere klubber har deltatt, for dette er en enkel måte å få nyttig info på. Jeg er ganske sikker på at deltagelse vil spare mange for litt frustrasjon, og for vår del i er det uheldig at vi må bruke ganske mye tide på enkelthenvendelser i løpet av året om akkurat disse spørsmålene fremfor å besvare dem i forkant til flere. Vi håper at mange klubber vil benytte seg av bonusrunden i juni, det vil helt klart gjøre 2024 lettere for dem. På nyåret vil det igjen komme flere nye inn i styrene, og da vil vi kjøre en runde tilsvarende igjen i februar, mars og april.

På kretssiden deltok nesten samtlige kretser i løpet av de to webinar-mulighetene. – Vi er ordentlig fornøyde med at kretsene stiller opp slik, og så er det viktig at deltagerne videreformidler det de lærte, fastslår Tine.

Det er mer til det å sitte i et klubbstyre enn å arrangere stevner. Å få kjennskap til hva det innebærer å drifte en klubb på et tidlig tidspunkt i vervet, vil gjøre oppgaven enklere. (Foto: NRYF)

Har flere verktøy

Samtlige av landets klubber har nå også fått tilsendt informasjonsskrivet «Brev til nye tillitsvalgte i klubben».
-Dette skrivet inneholder mye av det som var i webinaret, dette anbefaler vi at de som ikke har deltatt på webinar å titte på dette. Det er likevel en fordel å delta på webinar, det gir en annen forståelse og man får muligheten til å stille spørsmål direkte, sier Tine og legger til at for kretsenes del har man Kretshåndboken som kan brukes som et verktøy.

Tines klare oppfordring til klubbene er altså å delta i bonusrunden i juni, nærmere informasjon om dette vil komme. I tillegg er tipset til klubbene å holde av datoen 16.-17. november: - Hold gjerne av 16.-17. november for klubblederkonferansen på Clarion Oslo Airport Hotel på Gardermoen, smiler Tine.

Relaterte artikler