Jublende glade i Nes Rideklubb

Tirsdag kveld brøt jubelen løs både i og utenfor kommunehuset i Nes da det ble klart at det ble politisk flertall for å beholde ridesenteret i kommunalt eie. Dermed ser Nes Rideklubb på fremtiden med glade, og tryggere, øyne. – Det var helt fantastisk, en veldig stor seier for klubben og idretten vår, sier Lene Ødegård, leder i Nes Rideklubb.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund / Nes rideklubb
Nes rideklubb kunne juble etter at flertallet i kommunestyret gikk inn for at Nes ridesenter fortsatt skal være i kommunalt eie. (Foto: Nes rideklubb)

I over 20 år har Nes Rideklubb drevet det kommunalt eide Nes ridesenter. Men før jul kom en anbefaling fra kommunedirektøren som skapte stor usikkerhet for klubben - kommunedirektøren mente at kommunen burde selge senteret på det åpne markedet på bakgrunn av et stort etterslep vedlikeholdsmessig. På bakgrunn av dette har klubben siden da jobbet hardt for å overbevise politikerne om at det rette var å beholde anlegget i kommunalt eie.

Tårer og sterke følelser


Det hele skulle avgjøres i kommunestyret tirsdag kveld. Klubben møtte mannsterke opp, både inne i lokalet og utenfor. Flere av klubbens medlemmer gikk opp på talerstolen og holdt innlegg.
-Det var litt av en opplevelse å være med på det kommunestyret. En del av oss var inne i salen, mens det sto flere utenfor. De hadde med seg fakler, de buet og de ropte – og da avgjørelsen falt til vår fordel, da ble stemningen helt elektrisk, både ute og inne! Vi gråt, flere politikere gråt, jeg tror ikke de har hatt sånn stemning på et kommunestyre på mange år, forteller en glad klubbleder. – Det var en veldig stor seier, det at vi fikk den ene stemmen vi trengte, det ble flertall med en stemmes overvekt!

Den ene stemmen betyr at kommunen skal fortsette med å stå som eier, og klubben skal leie anlegget fra kommunen. Det ble samtidig også innvilget 2 millioner kroner til rehabilitering.

Vedtaket var en seier for klubben, men jobben er langt fra over. – Vi har noen store utfordringer. Det er ennå en del ubesvarte ting, det er ennå mye som må på plass, men vi skal jobbe hardt og effektivt – vi skal komme i gang raskt. Vi må ha inn krefter nå, ri på bølgen etter seieren, pushe og stå på.

Aktivitetene vil kunne fortsette: Nes rideklubb jubler over at vedtaket om at kommunen fortsatt skal eie senteret og ha rideklubben som leier innebærer at de kan tilby sine aktiviteter fremover også. (Foto: Nes rideklubb)

En krevende prosess


Bak gårsdagens vedtak ligger mye arbeid fra klubbens side. – Det har vært svært krevende, mye å forholde seg til, mye å sette seg inn i, mye lovtekster, krefter vi har måttet jobbe med. At det skulle være en sånn kamp, det hadde jeg ikke sett for meg at vervet som klubbleder skulle innebære. Det krever at man har noen rundt en for å stå i det, jeg skal innrømme at jeg har vært langt ned iblant. Men samtidig er dette en stor erfaring, både for klubben og personlig – dette er noe vi vokser på, sier Ødegård.

Klubben har hatt flere støttespillere rundt seg. – Nes idrettsråd har vært en god støttespiller for oss, og vi har også hatt svært godt samarbeid og god støtte fra mange politiske partier, sier Lene.

Klubblederen retter også en takk til Norges Rytterforbund for god bistand i denne saken. – Vi har fått veldig god hjelp av forbundet. Vi har hatt møter på Teams, de har reagert raskt når vi har trengt hjelp, vi har sammen utarbeidet et brev til kommunen og jeg har fått hjelp til et skriv fra meg som leder. Det har medført at vi nå har noen dokumenter som er gode å ha liggende fremover også. Det ble så tydelig for oss hvordan vi skulle forklare at hestesport også er en idrett, og vi har fått hjelp til å påpeke at føringer fra storting og regjering også gjelder denne idretten. Generalsekretær Beate Heieren Hundhammer ga oss gode råd, hun kom til oss på ridesenteret, stilte opp overfor lokalavisen, Denne hjelpen og støtten setter vi så stor pris på, det er viktig med støttespillere når man er i en situasjon som dette, sier klubblederen.

Akkurat nå kommer påsken ganske beleilig med noen roligere fridager smiler klubblederen, men først skal klubben ha årsmøte torsdag kveld. Da skal selvsagt det hele feires. – Ja, da skal vi feire, blant annet ved at Aurskog Sparebank sponser pølser og kake!

Klubben har jobbet sterkt overfor politikerne med budskapet om at ryttersporten er en del av idretten.

Lene Ødegård, leder Nes rideklubb

Idretten er ett fellesskap

Å tydeliggjøre at ryttersporten er en idrett på lik linje har vært en sentral del av arbeidet. I dette arbeidet har Lene og klubben hatt mye kontakt med idrettskretsen. Det har tydeliggjort fellesskapet innen idretten. – Ryttersporten er en del av idretten, og innen dette fellesskapet må vi holde sammen på tvers, vi må knytte idretten sammen. Det ligger mye verdi i dette, for oss alle – vi kan spille på hverandre, gi hverandre tips og råd – vi er i samme båt, påpeker Ødegaard. –Klubben har jobbet sterkt overfor politikerne med budskapet om at ryttersporten er en del av idretten. - Det har vært svært viktig å informere politikerne om det i denne saken, og det er viktig generelt poeng. Vi som driver med ryttersport må gjøre oss synlige overfor de andre idrettene, overfor det offentlige, vise at vi er en idrett.
Et annet viktig moment i arbeidet for ridesenteret har vært å vise overfor kommunen hvilken ressurs et dette er for kommunen, for mange ulike grupper. – Vi har pekt på at det ligger en stor verdi for kommunen å ha dette, på flere måter. Et ridesenter har en stor verdi for eksempel gjennom terapiridning – eller det å ta en kaffekopp på ridesenteret kan gi demensgruppen en god opplevelse. Et ridesenter er nyttig og bra for kommunen i et større perspektiv, det er ikke bare for en liten gruppe – her kan mange dras inn.

Dør inn til mange muligheter: Et viktig moment i arbeidet for ridesenteret har vært å vise overfor kommunen hvilken ressurs et dette er for kommunen, for mange ulike grupper. (Foto: Nes rideklubb)

Det har kostet – og gitt

Lene reflekterer over erfaringer hun har gjort seg gjennom ryttersporten. – Jeg har kommet inn i sporten som mor til en som rir og konkurrerer. Da var jeg på «den andre siden», var blant de som reiste rundt, startet, benyttet mulighetene klubbene ga. Da hesten ble oppstallet der klubben holdt til, da ble jeg fanget inn i styrer og verv – blitt en del av den siden også. På den måten har jeg fått stor respekt for de som engasjerer seg i slikt arbeid. Det er et stort område å sette seg inn i, mange oppgaver, deriblant å bidra til å bygge et miljø. Det er veldig givende å være med på dette, og jeg ser på det som en utrolig viktig oppgave å ta vare på gleden ved å drive på med vår idrett. Det er samtidig viktig å få folk til å forstå hva det innebærer å drive en sport fra en organisasjonsvinkling. Det er lett å kritisere det utenfra, men når man sitter på innsiden, gjør all den «usynlige» jobben – hvis folk hadde visst dette, da hadde de ikke klaget, men meldt seg som frivillige!

Det har vært en tøff periode, det har kostet – men det har også gitt. Klubblederen forteller takknemlig: - Dette har gjort noe med oss, vi ser at det er en vilje og et engasjement i klubben, følelsene har blitt styrket. Det har tikket inn meldinger til meg, folk som vil bidra for klubben nå fremover. De melder seg, spør om de kan hjelpe til. Det er utrolig gøy å oppleve det!

Relaterte artikler