Ikke importer grovfôr fra Sverige

Som følge av at den alvorlige svinesykdommen afrikansk svinepest er påvist på flere villsvin i Sverige, er Mattilsynets klare anbefaling at man ikke innfører grovfôr fra Sverige til Norge før smittesituasjonen er mer avklart. Har man allerede importert fôr, anbefaler de lagring i minst tre måneder før man bruker det.

Arkivfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Dersom du allerede har innført grovfôr eller halm til strø fra Sverige, anbefaler vi at du lagrer fôret så lenge som mulig og i minimum tre måneder før du bruker dette til dyrene dine. Behandling av grovfôr med ensileringsmidler vil også være et tiltak for å redusere risikoen for smitte.

Dersom du har innført grovfôr for å bruke dette til andre dyrearter enn svin, kan du fôre andre dyrearter med dette dersom det kan skje på en slik måte at fôr og fôrrester ikke blir tilgjengelige for svin og villsvin. Du bør for eksempel ikke fôre hester ute i områder hvor det kan finnes villsvin uten at fôret på forhånd er lagret i tre måneder.

Du bør ikke innføre grovfôr fra land med smittsomme sykdommer som er meldepliktige eller ikke forekommer i Norge. Dersom nye dyresykdommer innføres med grovfôr fra utlandet, kan det få store konsekvenser for dyrene dine og andre i næringen rundt deg.

Les mer om innførsel av grovfôr

Dette er afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommer som finnes.

Afrikansk svinepest er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller er den påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Sykdommen smitter ikke til menneske eller andre dyrearter.