Idrettsstipend til Molde Rytterklubb

I dag annonserte kultur-, næring- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune tre vinnere av deres idrettsstipend, som hver får 50 00 kroner. En av de tre er Molde Rytterklubb.

Møre og Romsdal fylkeskommune gir Molde Rytterklubb et klubbstipend på hele 50 000 kroner. Foto: Molde Rytterklubb/privat
av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å støtte opp om idretten med sitt idrettstipend. Med klubbstipendet ønsker fylkespolitikerne å støtte opp om en klubb som viser et høyt aktivitetsnivå og god drift.

10 klubber søkt om stipend – til topps gikk Molde Rytterklubb.

På sin hjemmeside sier Møre og Romsdal fylkeskommune følgende om Molde Rytterklubb:
«Molde Rytterklubb er ein rideklubb i Molde med 185 medlemmar. Dei har rundt 100 elevar kvar veke i den største rideskolen i fylket i aldersgruppa 4-74 år. Klubben satsar aktivt på breidde og rekruttering til norsk ryttarsport inkludert idrett for parautøvarar. Klubben har tilbod om sprangriding, dressurriding, paraidrett, køyring og rideskole. Trass pandemien, har klubben klart å utvikle vekst både i medlemstal og aktive utøvarar. Klubben har tilsett dagleg leiar, og dei har ein lærling. Klubben har som mål å vere leiande aktør for breidde og rekruttering til norsk ryttarsport i Møre og Romsdal med eit tilbod for barn, unge og vaksne uavhengig av funksjonsgrad eller funksjonsnedsetting.»

Maria Hagen, klubbens sterkt engasjerte daglige leder, jubler: - Det er en utrolig hyggelig nyhet for klubben å få sånn på forsommeren! Det er også en stor anerkjennelse for jobben vi har gjort de siste årene for bredde og rekruttering.

Hun fortsetter: - Resultatene av arbeidet vårt kommer nå til syne med at vi har flere ryttere klare for nasjonale konkurranser. Det å få en slik anerkjennelse med idrettsstipend fra fylkeskommunen betyr mye for oss som klubb, noe som også gjør at vi kan fortsette satsningen vår. Denne våren har vi begynt å oppgradere hinderparken vår som har vært sårt tiltrengt, og med pengene fra fylkeskommunen vil vi kunne fortsette satsningen vår mot igjen bli en stolt stevnearrangør i fylket vårt. For en liten rideklubb her på nordvestlandet betyr en slik tildeling utrolig mye!

Møre og Romsdal fylkeskommune om idrettsstipendet

-Det er en utrolig hyggelig nyhet for klubben å få sånn på forsommeren! Det er også en stor anerkjennelse for jobben vi har gjort de siste årene for bredde og rekruttering, sier klubbens daglige leder, Maria Hagen.