Idretten Skaper Sjanser vokser

Organisasjonen Idretten Skaper Sjanser, som eies av Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund, samarbeider med lokale klubber tilknyttet disse tre særforbundene for å gi et aktivitetstilbud for mennesker som har hatt eller har rus -og psykisk helseutfordringer. Ny styrker organisasjonen laget med Helen Mollatt som ny ressurs til å fylle rollen som daglig leder i utviklingen fremover.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Pressemelding Idretten Skaper Sjanser

Idretten Skaper Sjanser har som mål at utøverne gjennom idretten skal oppleve mestring, inkludering og gleden ved å være på lag. Organisasjonen er et godt eksempel på der man får til gode resultater gjennom samarbeid stat, kommune, ideell sektor og næringsliv.

Idretten Skaper Sjanser har økonomisk støtte fra tilskuddsordningen “Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester” over statsbudsjettet for 2023.

-Jeg er svært glad for at vi har fått Helen ombord. Hun vil være en viktig ressurs for å løfte organisasjonen for å nå vår fremtidige vekstplan. Vi er også svært fornøyd med at Morten som er grunnlegger av konseptet vil fortsette på laget, og nå kan få fokusere på dialog og partnerarbeidet i tiden som kommer, uttaler organisasjonens styreleder Eystein Thue Stokstad.

Mollatt kommer fra stillingen som enhetsleder for kultur, aktivitet og mestring i Moss kommune, og har blant annet hatt ansvaret for kultur og idrettsfeltet, frivillighet og de forebyggende helsetjenestene.

Helen Mollatt vil styrke Idretten Skaper Sjanser fremover i rollen som daglig leder. (Foto: Idretten Skaper Sjanser)

-Jeg føler meg privilegert som får muligheten til å være med å lede organisasjonen Idretten skaper sjanser på veien videre. Vi går en spennende tid i møte hvor vi både skal få plass langsiktige økonomiske rammer og jobbe strategisk med utvikling av organisasjonen, men viktigst av alt er de mulighetene som ligger der for den enkelte utøver. Gjennom pandemien fikk vi alle kjenne på hva det vil si å ikke ha mulighet til å delta i det daglige fellesskapet, men for noen er det dessverre en vedvarende følelse. Akkurat det er det Idretten skaper sjanser gjør noe med! Det å få oppleve idrettens felleskap, kjenne på egen mestring og utvikling ser vi fører til varig endring i utøvernes liv. Jeg er takknemlig for at organisasjonens grunnlegger Morten Nyborg fortsatt er med og at vi er et solid faglig dyktig team som skal drive arbeidet videre, -det kommer garantert til å bli en spennende tid fremover, opplyser en motivert og engasjert Mollatt.

Morten Nyborg er på sin side glad for at laget utvides: - Med Helen på laget får vi en kapasitet på struktur og erfaring ifra det offentlige, så vel som frivilligheten, og et varmt hjerte gjennom utøvd humanitært arbeid. Hos oss heter det ikke “jeg og meg, men vi og oss”, og føler meg stolt og glad over at Helen ønsker ta del i våre verdier og familie.”

Se mer om "Idretten Skaper Sjanser" her