I anledning sak i Drammens Tidende

Norges Rytterforbund ser alvorlig på de opplysninger som fremkommer i en artikkel i Drammens Tidende 5. juni der en hest forsøkes lastes på en måte som ikke er i tråd med god hestevelferd.

hest / Norges Rytterforbund
Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender
Laster annonse...

Publisert 7. juni kl. 14:38

-Det som fremkommer her er alvorlige opplysninger som slik det beskrives går imot det vår sport står for. For Norges Rytterforbund skal god hestevelferd være sentralt i alt vi gjør. Det vi gjør nå er å innhente mer informasjon som grunnlag for hvordan vi skal reagere videre, blant annet få bekreftet identiteten til personene på videoen. Saken er meldt til Mattilsynet, og vi har derfor tatt kontakt med dem. Reaksjoner eller sanksjoner vi kan iverksette, vil blant annet avhenge av hvilken tilknytning de ansvarlige har til norsk idrett, herunder medlemskap, autorisasjon og lisenser. Når dette er avklart, vil vi bruke de mulighetene vi har innenfor vår jurisdiksjon. Vi vil holde oss orientert om Mattilsynets videre undersøkelser og vurderinger, og hvilke reaksjoner de eventuelt vil gi, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

-Bildene som fremkommer i media, er både grusomme og totalt uakseptable. Slik skal vi ikke ha det i sporten vår, sier president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum. - Hvis dette er personer som er under vår, eller FEIs jurisdiksjon, vil vi i samråd med FEI umiddelbart suspendere lisenser, og gjøre det helt klart at vedkommende ikke er velkommen på våre arrangement mens saken behandles. Videre er vi i dialog med Mattilsynet, og saken er allerede anmeldt til politiet, sier Sannum.

Relaterte artikler

Laster annonse...