Hvordan kan man hindre eller reparere slitasje på betonggulvet i stallen?

Det er mange grunner til at det blir slitasje og skader på betonggulvet, men i alle tilfeller er tiden en viktig faktor. Slitasje og skader skjer over tid.

Foto: NRYF
av
Ekstern part

Skrevet av: Thor-Gunnar Mathisen/ Stallmester'n

Hester som skraper i boksgulvet er en av grunnene til slitasje og som skaper en skjedereaksjon. Betonggulvet får nemlig en beskyttende hinne når den blir anlagt. Denne blir borte ved skraping og slitasje. Følgende er at betongen blir mer utsatt for neste problem som er hestens urin. Når urinen ligger på betongen og får tilgang til luft og varme, utvikles ammoniakk (NH3) og hydrogensulfid (H2S). Dette blir i første omgang omgjort til syre som skader betongen.

En annen grunn til at det blir slitasje og skader på betongen kan være at gulvet består av eldre betong som ikke tåler så mye som i dag. Sammensetninger i selve sementen og tilslagene har endret seg til det bedre.

Hva kan man gjøre?

Skal man legge et nytt stallgulv, bør betongen være egnet for staller og gjerne impregnert i etterkant før man begynner å bruke stallen. Impregneringen vil gjøre betongen 20-25% hardere.

For å redusere slitasje og skader på betong er det viktig at man er nøye med å få urinen ut av boksen når man møkker. Etter møkking kan man gjerne bruke desinfeksjonspulver som binder ammoniakk og dermed reduserer syre ned i betongen.

Hester som skraper i gulvet, gjør det ofte som en uvane som man kan prøve å få stoppet. Det kan være ved enten å endre foringsrutiner, uttaksrekkefølge, slutte med evt. godbiter, osv.

Noen tenker kanskje at man kan legge en gummimatte i boksen for å spare betongen. Det er riktig i forhold til hester som skraper og generelt sliter på betongen, men har man matter der urin kommer under mattene, så vil urin bli liggende stille og skade betongen over tid.

Reparasjon av skader

Når en skade eller slitasje er oppstått kan man reparere dette med ny støp. Før man starter arbeidet med å reparere skader må man undersøke skadeomfanget. Er armeringen synlig og vesentlig rustet bort på større områder må man gjøre større tiltak enn kun å tilføre ny betong.

Små skader kan repareres med å påføre ny spesialmørtel. Før man gjør det må alt av løs betong fjernes med meisel. Deretter må man sandblåse armering om den er synlig og man må rengjøre overflaten. Området som skal repareres må deretter primes så ny betong fester seg.