Hvor stor bør en paddock være?

Retningslinjene til forskrift om velferd for hest sier at luftegårdene bør være 10m*30m, men ikke alle har areal eller at formen på tilgjengelig areal er slik at det går an. Siden tallene 10*30m er bør og ikke skal, så kan man ha andre størrelser.

av
Ekstern part
Foto: NRYF

Av Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern.no

Spørsmålet da blir hvordan kan man dele opp arealet som er tilgjengelig slik at hestene får mest mulig bevegelse og mulighet for bevegelse i høy fart?

Gjennomførte undersøkelse

For å få et best mulig svar på det, gjennomførte undertegnede en undersøkelse i forhold til bevegelse i paddockene sist vinter. Mange hester var med og ble utstyrt med GPS på dekkenet, slik at bevegelse kunne måles. Paddockene var i forskjellig form og størrelse.

Undersøkelsen viste at fri bevegelse med mest mulig mosjon og bevegelse i høyt tempo fikk man ved å ha avlange paddocker med en nabohest på siden. Om paddocken var 20 meter eller 40 meter spilte ikke så stor rolle for bevegelse, så lenge det sto en annen hest ved siden av.

I retningslinjene til forskrift om velferd for hest står det at det kan være behov for måking om vinteren. Sist vinter var det ikke så mye snø der undersøkelsen ble holdt, men noen paddocker var måkt og andre ikke. De som hadde mest bevegelse sto i paddock som ikke var måket, men det kan også skyldes en annen faktor som rase. Undersøkelsen viste nemlig at det kan være forskjell på rase, ponni/hest i forhold til bevegelse.

Avlange paddocker mest hensiktsmessig

Sett opp mot retningslinjenes tall om 10*30 meter pr hest, så støtter undersøkelsen opp om at avlange paddocker er viktig fremfor kvadratiske, men at hestene vel så mye påvirkes av nabohest i forhold til bevegelse.

Rådet er derfor å dele opp tilgjengelig areal slik at alle får rektangulære paddocker med en annen hest på en eller to sider. Måking kan være fornuftig om det kommer veldig mye snø på en gang, men ellers vil hestene lage veien langs gjerdet til nabohestene.

Relaterte artikler