Hva er mugg og hvordan kan det behandles?

Mugg hos hest er ingen spesifikk diagnose, men er en samlebetegnelse på ulike typer sår og infeksjoner i huden i kodebøyen på hest. Lidelsen forekommer oftest når det er fuktig i været og hesten står på et gjørmete beite. I enkelte tilfeller kan mugg føre til at hele beinet hovner opp og hesten kan i verste fall få nedsatt allmenntilstand.

Mugg er en samlebetegnelse på ulike typer sår og infeksjoner i huden i kodebøyen på hest. (Foto: NRYF)
av
Ekstern part

Av veterinær Marianne Øverlie, Bjerke Dyrehospital

Mugg kan ha mange ulike årsaker. Både sopp, bakterier, midd og parasitter kan være underliggende årsak. Fuktig vær og gjørmete beiter bidrar til at muggen blusser opp. Andre faktorer som kan bidra til mugg er langt hovskjegg, allergi, genetikk, nedsatt immunforsvar, solbrenthet, dårlig rengjøring av hestens bein og «uheldig» anatomi.

Kan gi varige skader

Mugg kan utvikle seg til å gi varige skader i huden i kodebøyen. Det er derfor viktig at mugg oppdages og behandles tidlig. Det første du bør gjøre selv er å klippe vekk hårene i området slik at det tørker raskere. Huden kan vaskes med en såpe som har pH lik hudens pH. Et eksempel på dette er Hibiscrub. Hibiscrub virker også antibakterielt og man bør la såpen virke i 10 minutter før den spyles av. Det er anbefalt å være forsiktig med å pirke av skorpene da dette kan gjøre huden mer irritert. Etter man har spylt av såpen kan man tørke huden forsiktig. Det er da viktig å bruke et rent håndkle. Tilslutt kan man påføre en fet salve eller annen salve i samråd med din veterinær. Hvis dette ikke hjelper kan det bli nødvendig med andre typer medisiner som er foreskrevet av veterinær. Mugg kan være smertefullt og noen ganger vil hesten behøve smertestillende behandling. I enkelte tilfeller kan de også ha nytte av laserbehandling. Ved gjentatte problem bør det tas hudskrap for å se om man kan finne underliggende årsak. Mugg forekommer i mange ulike varianter og alvorlighetsgrader. Som nevnt kan lidelsen ha flere ulike årsaker og det kan være ulike faktorer som gjør at hesten er predisponert for å utvikle mugg. En veterinær bør derfor vurdere årsak, omfang og tilrettelegge behandling i hvert enkelt tilfelle.

Gjør det du kan for å forebygge

Det viktigste du som hesteeier kan gjøre er å forebygge at mugg oppstår. Dette gjøres ved å unngå at hesten går på fuktige beiter og holde det rent og tørt i boksen. Hvis hesten er frisk og sunn ellers er den også bedre rustet til å takle en infeksjon. Hvis hesten allerede har mugg er det viktig å ta tak i problemet på et tidlig stadium. Ta kontakt med din veterinær hvis du er i tvil.