Fag og fakta

Hva er en skjev hest?

Det handler om å ri riktig og ri rett. Men hva er en skjev hest, hvorfor er den det – og hva er signalene?

En rett hest er viktig både med hensyn til hestens prestasjon og dens helse.
av
Rebecca Ballestad-Mender

En hest er rett når forpart og bakpart beveger seg på samme spor, der samme sides ben går i samme spor. Uansett om den går på rett eller bøyd spor, skal dens lengdeakse følge sporet. En rett hest er viktig både med hensyn til hestens prestasjon og dens helse.

Hesten skal bevege seg på to spor, og bakbeina skal følge i frambeinas spor, sier veterinærkiropraktor Helle Bendiksen.

Hva er en skjev hest

Fra naturens side er hesten ofte noe skjev, med en sterk og en svak side. Årsaken til denne naturlige skjevheten vet man ikke med sikkerhet. Noen hester er skjeve på grunn av dets eksteriør, som feilstillinger i bena. Vi kan også gjøre hesten skjev med vår egen skjevhet som rytter eller med en sal som ikke passer. Skjevheten kan rettes med god sits samt ved å ha fokus på utstyr som passer. Som i alt hestehold er det viktig med en god dialog mellom rytter, trener, veterinær, hovslager og behandler.

En skjev hest kan være en hest som er skjev rent fysisk, for eksempel ved at muskulaturen i bakparten er mer eller mindre utviklet på den ene siden, den kan ha en skjev benstilling, den kan ha ulik høyde på høvene eller den kan oppleves som skjev under ridning. Når hesten oppleves skjev under ridning, kan rytteren ofte oppleve at den går på tre eller fire spor.

- Hesten skal bevege seg på to spor, og bakbeina skal følge i frambeinas spor. Begge bakben og begge framben skal bevege seg like langt fremover i hvert steg når hesten går på rett spor. Hesten skal gå rett frem og være rett i kroppen. Den skal ikke stille seg utover med hodet eller innover med bakparten, den skal heller ikke gå med skjev panneakse. Går hesten skjevt, så er det ofte for å beskytte seg selv, da er det ofte et underliggende problem tilstede, sier veterinær, veterinærkiropraktor og rytter Helle Bendiksen.
-Det er vanskelig å definere eksakt når en hest er skjev under ridning, men noen tegn kan være at den ofte velger å gå på flere spor, stiller seg ut på den ene hånden, har dårlig kontakt i den ene tøylen, flytter bakparten inn eller ut, ikke vil sette det ene bakbenet ordentlig innunder seg eller at den stadig bytter bak eller bryter galoppen, sier veterinæren.

Forskningen gir ennå heller ikke helt klare svar på hvilken effekt skjevhet har på hestens prestasjon, men skjevhet antas å være viktig for enhver form for prestasjon.

Ujevn vektfordeling

En hest vil raskt kompensere når den opplever skjev fordeling av vekt.
- En hest vil fra naturens side søke å gå rett, og til det bruker den blant annet nakken til å balansere seg, sier Helle. - Det kan innebære at en hest som er halt i longen kan se helt fin ut når den blir ridd fordi rytteren er god til å balansere hesten. Da kan det hende at vi mennesker tenker at «hesten er jo helt fin når jeg rir, så det rusket jeg ser når jeg longerer, det gjør ikke noe». Det skal man være litt forsiktig med å tenke – det kan hende at «rusket» forsvinner rett og slett av rytterferdighetene, helt ubevisst.

På en volte vil hesten få et litt asymmetrisk bevegelsesmønster på grunn av det bøyde sporet. Rir man lettridning på rett sitteben, kompenseres asymmetrien og travet blir mer jevnt. Små asymmetrier kan bli tydeligere ved at man sitter på feil sitteben har svenske forskere slått fast.* Å ri på feil sitteben, kan være en måte å oppdage halthet tidlig på.

I noen tilfeller hender det at kunnskap om dette brukes negativt. - Som veterinær har vi faktisk sett at hester bevisst har blitt ridd på feil diagonal i forbindelse med salgsvisning for å skjule halthet.

Signaler på skjevhet

Ujevnhet i kontakten er ofte et signal på skjevhet. Dette kan skyldes underliggende problemer – smerte - hos hesten. Bakbenshalthet er en årsak som går igjen.

En ujevn kontakt kan synes ved at bittet dras mer igjennom munnen til den ene siden enn den andre. Rytteren kan føle at hesten er vanskeligere å vende den ene veien enn den andre. Man kan også føle at hesten er «annerledes» den ene veien enn den andre. Dette kan være mest tydelig i trav og kan bli påvirket av hvilket ben rytteren sitter ned på. En hest kan utvikle et bevegelsesmønster for å unngå ubehag når rytteren sitter ned på den ene diagonalen. Prøv selv om hesten føles lik når du bytter hvilket ben du sitter ned på.

-Er hesten ujevn i kontakten, skal man selvsagt sjekke hestens munn, innleder Helle. - Som veterinærkiropraktor ser jeg imidlertid ofte også at ujevn kontakt følger av «låsninger» i nakken. En ujevn kontakt kan også følge av skjevhet i hesten, ettersom hesten bruker sin hals som en vektstang. En underliggende halthet kan føre til at den vrir på hodet og går med skjev panneakse – årsaken kan ligge i en underliggende halthet, påpeker veterinæren.

Artikkelen er utdrag fra tidligere artikkel i bladet Hestesport

Relaterte artikler