Hva betyr spiserørsforstoppelse?

Spiserørsforstoppelse oppstår hvis fôr pakkes sammen og sitter fast i spiserøret. Man merker gjerne at hesten hoster, er urolig og at det kommer slim og/eller fôrrester ut av nesebor og munn etter at hesten har spist. Noen ganger kan man kjenne en fast hevelse på venstre side av halsen.

av
Ekstern part
Illustrasjonsfoto: Edward Eyer/Pexels

Av veterinær Marianne Øverlie, Bjerke Dyrehospital

Det kan være ulike årsaker til at spiserørsforstoppelse oppstår. Når hesten settes på boks etter stor treningsbelastning eller annen type stress,kan den spise raskere enn normalt. Slimhinnene er også tørrere like etter belastning. Dette kan være disponerende faktorer. Det samme gjelder hvis hesten er svært sulten og spiser raskt. Noen ganger ser vi spiserørsforstoppelse hvis hester kommer seg løs og får tak i mye fôr. Fôr som sveller i vann, for eksempel betfôr, kan gi alvorlig spiserørsforstoppelse hvis det ikke er tilstrekkelig oppbløtt før det gis til hesten. I sjeldnere tilfeller kan det være misdannelser eller skader på spiserøret som gjør at hesten er disponert for lidelsen.

Forebygg spiserørforstoppelse

For å forebygge at spiserørsforstoppelse oppstår, er det viktig at hesten alltid har tilgang til rent vann og at fôr ikke gis like etter anstrengelse. Hesten bør komme ned til hvilepuls og ha mulighet til å drikke før den fôres etter konkurranse eller harde anstrengelser. Fôret bør fordeles på flere små måltider i løpet av en dag.

Gi hesten mulighet til å drikke før den fôres etter harde anstrengelser - og la den komme ned i hvilepuls før den gis mat. (Foto: Dids/Pexels)

Hvis du mistenker spiserørsforstoppelse

Hvis du mistenker at din hest kan ha spiserørsforstoppelse, bør du tilkalle veterinær umiddelbart. Hesten kan få fôrpartikler ned i luftrøret og lungene, noe som potensielt kan gi en alvorlig lungebetennelse. For å unngå dette er det viktig at du forsøker å få hesten til å holde hodet lavt og at du fjerner all mat til veterinæren kommer.

En langvarig spiserørsforstoppelse kan også gi skader på spiserøret. Dette kan føre til at det dannes arrvev og at spiserøret blir smalere der hvor spiserørsforstoppelsen har vært. Hesten kan derfor bli disponert for gjentatte episoder av spiserørsforstoppelse.

Tilkall veterinær umiddelbart dersom du mistenker at din hest kan ha spiserørsforstoppelse. (Foto: NRYF)