Huskeliste for ridning og kjøring med hest i trafikken

Trafikksikkerhet er viktig, ikke minst med hest. Her gir vi deg en liten huskeliste for det å ferdes med hest i trafikken, enten du sitter bak eller oppå.

av
Rebecca Ballestad-Mender
(Foto: Mette Sattrup)

Av Mette Sattrup

* Når du rir, kjører eller leier en hest i trafikken, regnes du og hesten som et kjøretøy. Da må du følge trafikkreglene!

* Bruk rideveier der de finnes.

* Ridende og kjørende skal ellers benytte høyre side av veien.

* Det er forbudt å ri eller kjøre på gangvei, fortau, gangbane, sykkelvei og sykkelbane hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet.

* Det er forbudt å ferdes med hest på motorvei.

* Rytter/kusk skal følge reguleringer gitt ved trafikksignal, offentlige trafikkskilt eller veimerking.

* Rytter/kusk har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre.

* Rytter/kusk har vikeplikt for gående ved kryssing av gangvei, fortau eller gangbane, og for gående som befinner seg i gangfelt eller på vei ut i et gangfelt.

* Rytter/kusk skal gi tegn med armene på samme måte som syklister.

* Ri alltid i skritt når du møter andre trafikanter, og passer andre med god avstand.

* Bruk refleks på deg selv og på hesten så dere synes godt i mørke eller i vær med dårlig sikt.

* Om flere rir sammen og skal krysse veien, krysser alle samtidig etter at å ha gitt tegn.

Kunnskap er sikkerhet

Mer informasjon om hest i trafikken finner du på nettsiden med samme navn: «hestitrafikken.no».

Nettsiden er delt i tre bolker, med informasjon til rytter/kusk, sjåfører og myke trafikanter. Der kan du også lese om hestens instinkter og sanser, og få bedre forståelse for hestens adferd og reaksjonsmønster.

Hest i trafikken er selvsagt tema i NRYFs trenerutdanning og på Grønt Kort-kurs.

Hva med et medlemsmøte i rideklubben med fokus på «Hest i trafikken»?

Kilde: På vei inn i ryttersporten (pensumbok for trenerutdanning og Grønt Kort-kurs i NRYF regi) samt nettsiden «hestitrafikken.no».