Hestevelferden er en udiskutabel grunnverdi

-Hensynet til hesten og hestevelferden er grunnleggende for alt det arbeidet som gjøres innenfor Norges Rytterforbund, understreker Beate Heieren Hundhammer, generalsekretær i Norges Rytterforbund, i anledning den danske TV-dokumentaren «Operasjon X – Hestemilliardærens hemmeligheter».

hest / Norges Rytterforbund
-Alle vi som er engasjert i ryttersporten har et stort ansvar for at alt vi gjør har sitt grunnlag i hensynet til hesten og dens velferd, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer. (Foto: NRYF. Bildet er et illustrasjonsbilde og har ingenting med saken å gjøre)
av
Rebecca Ballestad-Mender

-Vi er klar over denne danske dokumentaren. Vi tar på det sterkeste avstand fra all type hestehold, trening og håndtering som ikke innebærer god hestevelferd. Vi legger til grunn at landets myndigheter følger opp disse sakene, sier generalsekretæren.

Hun understreker: – Hestevelferd er en grunnverdi som ligger nedfelt i alt som gjøres innen Norges Rytterforbund. Det som er helt spesielt med ryttersporten i forhold til andre idretter at vi har hesten med oss i vår idrett. Av den grunn er Lov om dyrevelferd et hovedinstrument i alt vårt arbeid for å fremme hestevelferd. Gjennom blant annet våre reglement, Grønt kort- ordningen, trenerutdanningen, utdanningen av teknisk personell har vi, med dyrevelferdsloven som bakgrunn, videreutviklet våre egne normer utover det loven omfatter. Hestevelferd var tema på siste rytterting, og det jobbes målrettet både gjennom samarbeid mellom de nordiske forbundene, internasjonalt i det europeiske forbundet (EEF) og innen det internasjonale forbundet FEI for bedre hestevelferd. Sporten er samtidig i stadig utvikling, den er stor og omfattende - og god hestevelferd er ikke et statisk begrep. Det endrer seg i takt med at vi får ny og økt kunnskap, derfor er dette et kontinuerlig arbeid. At vi allerede gjør mye, betyr ikke at vi ikke kan gjøre både mer og bedre – og det bestreber vi oss på. Vi er svært opptatt av hestevelferd, og har et særskilt fokus på det gjennom det arbeidet som gjøres innen prosjektet «Morgendagens ryttersport».

Hun understreker: -Alle vi som er engasjert i ryttersporten har et stort ansvar for at alt vi gjør har sitt grunnlag i hensynet til hesten og dens velferd, uansett om man befinner seg på en ridebane, på tur i skogen, i stallen eller om man er engasjert gjennom administrativt eller politisk arbeid for sporten.

Relaterte artikler