Hestesport er historie

Rytterglede og flotte hester har preget forsidene på mange av medlemsbladet Hestesports utgaver gjennom årene. Den utgaven av Hestesport som ble sendt ut i begynnelsen av desember var den siste som ble utgitt i trykket form, men mye av innholdet vil fortsatt bli å finne på hestesport.no.

Medlemsbladet har utviklet seg gjennom årene, og har hatt mage fine forsider med bilder av flotte medlemmer. (Foto: NRYF)
av
Trine Meiningen

Medlemsbladet Hestesport har blitt utgitt i flere formater og under flere navn. Det har vært et samlingspunkt for nyheter fra sporten, portrettintervjuer og fagartikler. Mange medlemmer har prydet forsidene, og sett sine sportslige høydepunkter på trykk. Nå fortsetter det gode innholdet på hestesport.no. Her får du et lite innblikk i Hestesports historie.

Fra Rytterkontakt til Hestesport

Forløperen til Hestesport så dagens lys allerede i 1950, men kom ut bare to ganger. I 1963 gjenoppsto bladet.

I 1950 ble «Kunngjøring til Ryttere» eller K.T.R utgitt for første gang. Bladet var i A5- format og hadde fire sider som inneholdt informasjon om stevner, proposisjoner og resultater, men det kom ut bare to ganger.

I 1963 gjenoppsto bladet, og navnet ble endret til «Rytterkontakt» i 1967. I 1979 hadde stofftilgangen til bladet økt til dobbel størrelse, og ble gitt ut i A4-format.

Bladet har gjennomgått flere forandringer gjennom årene. I 1989 ble medlemsbladet omgjort til tabloidformat og avispapir, og i 1995 ble navnet endret til «Hestesport» for å reflektere at ikke bare ryttere, men også kusker, var med. Det moderne formatet kom på plass i 2002, og ble samtidig tilgjengelig for salg i Narvesen.

En rekke redaktører har formet Hestesport gjennom 50 år. Den første tiden var det Ellen Kirkerud, Per Otto Borgen, Hedevig Hauglin og Jan Wallin som var redaktører for bladet. Den første heltidsansatte redaktøren var Ingjerd Strøm Skreien. Deretter har Audun Hopland, Geir Stabell, Helge Søfteland, Anne L. Buvik samt Trine Meiningen sittet i redaktørstolen.