Hester som stoler på eieren sin forholder seg roligere i nye situasjoner

Antallet eiere, hvor lenge hesten har kjent sin nåværende eier og hvor mange som håndterer hesten kan ha mye å si for hvordan den takler nye utfordringer. Vet du hvor mange eiere hesten din har hatt?

av
Åse-Berit Jamne
Océane Liehrmann leder en hest til et mykt, ukjent underlag som hesten aldri har gått på (foto: Veera Riihonen).

En studie fra 2022 viser at hester kan ha større motvilje i nye situasjoner om de har flere ryttere, har hatt flere eiere eller hvis hesten har vært med sin nåværende eier kun i en kort periode. Resultatet som den internasjonale forskergruppen har kommet frem til, antyder også at det tar tid å bygge et godt toveisforhold med en hest.

Hester har vært sammen med mennesker i mange tusen år. Faktisk viser nyere forskning at den moderne hestetemmingen er datert til 2000 år før Kristus. Som en følge av å ha levd sammen over så lang tid, viser hester i dag imponerende sosiale ferdigheter sammen med mennesker. De er blant annet mottakelige for menneskelige følelser, og de er veldig gode til å forstå våre behov.

Forskning på tvers av nasjoner

En internasjonal forskningsgruppe fra Universitet i Turku, Universitetet i Helsinki og det franske forskningsinstituttet INRAE ønsket å studere samspillet mellom hester og mennesker, og hvordan hester reagerer i nye situasjoner.

- Tamme hester kan tilbringe flere timer daglig i nærkontakt med mennesker, noe som kan påvirke hestens velferd, fysiologi og atferd, forklarer doktorgradsstipendiat Océane Liehrmann som var hovedforfatter av studien.

- Nettopp derfor er det viktig å forstå hvilke faktorer som kan påvirke hestenes følelser i samspillet med mennesker, og hva som former forholdet de har. Og da spesielt i nye situasjoner som kan være veldig stressende for dyrene, forklarer hun.

- Vi var spesielt interesserte i å studere hvordan lengden på forholdet mellom hest og eier påvirker hestens oppførsel i nye og potensielt stressende situasjoner.

Océane Liehrmann

Kort fortalt om studien

Studien ønsket å belyse hvordan antallet ledere et dyr har, hvor lenge forholdet har vart til de forskjellige lederne, antall eierskifter og kjennskap til de som omgås hesten kan påvirke hvordan hester oppfører seg når de blir testet i ukjente opplevelser.

76 privateide hester fra området rundt Turku deltok i studien, 38 hopper og 41 vallaker i alderen 2 til 26 år. Flere raser var representert, som f.eks. finsk kaldblods, fjording, haflinger, tinker, spanske raser, islandshester, shetlandsponnier og welsh.

De fikk alle to oppgaver, hvor de franske og finske forskerne observerte og analyserte hestenes reaksjoner. Først skulle hestene gå på to typer underlag som var nye for dem, en hvit presenning og et mykt teppe. Eieren leide selv hesten til et av underlagene, mens en fremmed person (i dette tilfellet en ukjent forsker) tok hesten med til det andre. Deretter ble hestene introdusert for et mykt kosedyr, enten av eieren eller en ukjent person. Hesten hadde så ett minutt på å frivillig komme og kommunisere med leken, før personen nærmet seg hesten og forsøkte å berøre halsen til hesten med kosedyret.

Océane Liehrmann følger nøye med på hvordan hesten reagerer når den blir tatt på av et ukjent kosedyr (foto: Veera Riihonen).

Hovedfunnene i studien

  • Hester som har flere personer som håndterer dem, viste økt motvilje til nye underlag og gjenstander
  • Hester med kortere forhold til eiere viste økt motvilje til nye underlag og gjenstander
  • Hester som hadde skiftet eier flere ganger viste økt motvilje til ukjente gjenstander
  • Eldre hester var mer villige til å gå på nye underlag hvis de ble leid av en person de kjente

- Det var interessant at det var hestene med et eksklusivt forhold til eieren som var de roligste når de nærmet seg de nye underlagene og som lettest aksepterte å bli berørt med kosedyret. Hestene som ble ridd regelmessig eller trent av forskjellige personer viste mer tendenser til stress i disse situasjonene, utdyper Liehrmann.

Hester som har vært sammen med eieren sin hele livet aksepterte lettere å bli berørt av det nye kosedyret enn hester som hadde hatt flere eiere i livet. Disse hestene viste mer stresset oppførsel og nektet oftere å bli tatt på av kosedyret.

Eldre hester har oftere dårligere syn, og det har også vist seg at de føler mer angst i nye situasjoner enn yngre hester. Eldre hester oppfatter derfor kanskje noen de kjenner som en sikker base, og føler seg tryggere når de må gå over et ukjent materiale hvis de blir leid av noen de vet hvem er.

Océane Liehrmann

Forholdet mellom hest og eier

- Hester må ofte skifte eiere, noe som begrenser deres evne til å knytte langsiktige bånd med spesifikke mennesker. Vi var spesielt interesserte i å studere hvordan lengden på forholdet mellom hest og eier påvirker hestens oppførsel i nye og potensielt stressende situasjoner, sier Liehrmann.

Resultatet viste at hester med kortere forhold til eierne sine var mer motvillige i nye situasjoner. Dette i kontrast til hester som hadde hatt samme eier i minst seks til åtte år, som for det meste var veldig rolige når de ble introdusert for nye situasjoner. Hester som var eldre enn 17 år nektet oftere å tråkke på underlaget når de ble leid av en fremmed, mens nesten alle lot seg overtale når de ble leid av eieren sin.

- Eldre hester har oftere dårligere syn, og det har også vist seg at de føler mer angst i nye situasjoner enn yngre hester. Eldre hester oppfatter derfor kanskje noen de kjenner som en sikker base, og føler seg tryggere når de må gå over et ukjent materiale hvis de blir leid av noen de vet hvem er, sier Liehrmann.

Viktige funn for dyrevelferd

Studien viser at det å ha et kort forhold til eieren, flere personer som håndterer hesten og flere eiere kan øke hestene motvilje til nye gjenstander og underlag. Det kan derfor ha negativ innflytelse for samspillet mellom hest og menneske i nye situasjoner.

Forskergruppa mener funnene antyder at et positivt forhold mellom hest og menneske tar tid å utvikle, ettersom det formes av flere faktorer som involverer hestens tidligere handlinger og situasjoner med mennesker, så vel som gjentakende handlinger som påvirker hverdagslivet til hesten.

- Resultatet viser at dyrs forhold til menneskene som ivaretar dem bør ha større betydning for dyrevelferd og forskningen, avslutter forskerne.

Hva nå?

Doktorgradsstudenten Océane Liehrmann som var hovedforfatter av denne studien, forteller til hestesport.no at hun jobber med flere forskningsprosjekter, som etter planen skal publiseres i 2023. Et dreier seg om hestens evne til å lese menneskelige følelser, mens et annet tar for seg hvordan effekten av hva slags miljø hestene bor i, påvirker deres evne til å følge menneskelige indikasjoner.

Kilder

Océane Liehrmann, Alisa Viitanen, Veera Riihonen, Emmi Alander, Sonja E. Koski, Virpi Lummaa, Léa Lansade,

Multiple handlers, several owner changes and short relationship lengths affect horses’ responses to novel object tests,

Applied Animal Behaviour Science, Volume 254, 2022, 105709, ISSN 0168-1591, https://doi.org/10.1016/j.applanim.2022.105709