Hestenæringen trenger gode og stabile rammebetingelser

Lørdag møtte Norges Rytterforbund sammen med 12 andre «hesteorganisasjoner» landbruks- og matminister Sandra Borch til et dialog- og innspillmøte på Momarken Travbane i Østfold. Muligheter og utfordring for norsk hestesport og hestenæring var på agendaen. – Gode og stabile rammebetingelser er avgjørende for å videreutvikle sporten og næringen, fastslo president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum.

av
Rebecca Ballestad-Mender
President Tore Sannum og generalsekretær Beate Heieren Hundhammer representerte Norges Rytterforbund når landbruks- og matminister Sandra Borch (foran) inviterte flere "hesteorganisasjoner" på dialog- og innspillmøte på Momarken travbane på lørdag. (Foto: NRYF)

Sammen med generalsekretær Beate Heieren Hundhammer deltok Tore Sannum på møtet på vegne av Norges Rytterforbund. Bakgrunnen for møtet på Momarken var Hurdalsplattformen hvor regjeringen erklærer at de skal gjennomgå rammevilkårene for hestesporten.

Utover Norges Rytterforbund deltok blant andre Bransjeforeningen for rideskoler, Norsk Hestesenter, Norsk Rikstoto og Norsk Travselskap.

De ytre rammebetingelsene må speile hestens næringsmessige betydning

-Norsk ryttersport er i vekst, fastslo presidenten og pekte på norsk ryttersports betydning både i idrettslig sammenheng og hva ryttersporten bidrar med inn i næringen. – Det legges ned en stor innsats i enhver hest. Over lang tid, fra hesten er på planleggingsstadiet til den en dag benyttes enten til sport, hobby eller innen opplæring eller hest og helse, så brukes det mye penger og ressurser på den. I forhold til øvrige produksjonsdyr, får hesten en unik merverdi. Hesten fôres, utdannes, ivaretas, trenes, det brukes utstyr, den transporteres. Mange ulike næringer og tjenesteytere er en del av dette; fôrprodusenter, veterinærer, hovslagere, trenere, ridelærere, personer innen hestehelse og hesteutstyr. Den næringsmessige ringvirkningen rundt hver hest er stor. Hver enkelt hest betyr enormt mye for sin eier, den som har den som sin venn eller som lærehest, men den har også en stor betydning for mange ulike næringsutøvere i samfunnet vårt.

Av den grunn er det helt grunnleggende viktig at det er gode, stabile rammebetingelser for næringen.

-Dette gjelder akutt akkurat nå i forhold til strømutgifter, stigende prisnivå på landbruksprodukter og det gjelder fôrsituasjonen, sa presidenten. – Ser vi utover det mest akutte er en god veterinærvaktordning, et Mattilsyn med nødvendige ressurser og enklere grensepassering viktig både for hestevelferden, næringen og for sporten. Når det gjelder grensepasseringer har Norge langt mer kompliserte regler enn alle andre land i Europa. Det er et idrettspolitisk ønske om internasjonale konkurranser i Norge, og for at det skal bli mer attraktivt for internasjonale ryttere å komme til Norge må grensepasseringen forenkles.

-Hver enkelt hest betyr enormt mye for sin eier, men den har også en stor betydning for mange ulike næringsutøvere i samfunnet vårt. Derfor er det viktig at det er gode, stabile rammebetingelser for næringen, sa president Tore Sannum. (Foto: NRYF)

Følger regjeringsarbeidet

-Det var et godt og positivt møte. De ulike organisasjonene har alle ulike tilnærminger til hestesporten og hestenæringen, men vi har hesten til felles og deler derfor mange muligheter og utfordringer. Til sammen ga organisasjonene et godt bilde på hvor stor denne sporten og næringen er, og samtidig viste de hvilken ressurs hesten er i samfunnet, sier Beate Heieren Hundhammer.

– Det er positivt at hestesporten er et punkt i Hurdalsplattformen, og vi vil følge med på hvordan regjeringen tar dette med seg videre i kommende statsbudsjett.