Grenland Ryttersportsklubb får overta Vallermyrene for 1 krone

-Det er helt vilt at vi nå ser ut til å ha kommet dit, sier Nina Nesstrand, leder i Grenland Ryttersportsklubb om det faktum at de nå er tilbudt – og har akseptert – å ta over anlegget på Vallermyrene for 1 krone.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Grenland Ryttersportsklubb får overta eiendomsretten og fortsette sin drift på Vallermyrene. (Foto: NRYF)

Det har vært en langvarig prosess for Grenland Ryttersportsklubb etter at grunneier Porsgrunn Utvikling, som klubben leier anlegget av, for flere år siden signaliserte at de ønsket å selge. Men årevis med usikkerhet ser nå ut til å være over; Grenland Ryttersportsklubb får overta eiendomsretten og fortsette sin drift på Vallermyrene.

Fryktet kroken på døren

Grenland Ryttersportsklubb har i 20 år hatt Vallermyrene leir som utgangspunkt for sine aktiviteter og er en klubb av stor betydning for norsk ryttersport. I flere år har fremtiden for anlegget de leier seg inn på vært usikker idet grunneier Porsgrunn Utvikling (PU) har ønsket å selge. Et vedtak PU gjorde i september fikk klubben til å frykte for sin fremtid. Ulike forhold førte prosessen til departementsnivå. Porsgrunn kommune var i møte med Kultur- og likestillingsdepartementet i februar. Departementet anførte overfor grunneier at et salg ville innebære at Porsgrunn kommune ville måtte tilbakebetale 8,6 millioner kroner som de hadde mottatt i spillemidler. Siden september har rideklubben levd i usikkerhet, men likevel har de opprettholdt sin store aktivitet ved anlegget.

Grenland Ryttersportsklubb har i lang tid levet i usikkerhet, men likevel har de opprettholdt sin store aktivitet ved anlegget. (Foto: NRYF)

Så kom kontrabeskjeden

-Rett før påske fikk vi vite at departementet hadde redusert tilbakebetalingskravet til 1,3 millioner kroner. De sa samtidig at det måtte skje en snarlig overtagelse av rideklubben eller en lignende type organisasjon, forteller Nina Nesstrand.
Porsgrunn Utvikling uttrykte at de ville legge dette tilbakebetalingskravet til klubben slik at de kunne overta ved å påta seg dette millionkravet. Det fikk Nina til å reagere spontant. Hun kontaktet en lokalavis og fremførte der at om klubben skulle overta anlegget med et slikt krav, så ville det føre til en konkurs for klubben, samtidig som hun påpekte at dersom klubben nei, så ville departementet opprettholde kravet overfor kommunen.

-Dette sto i avisen torsdag før påske. Dagen etter kom det en mail fra Porsgrunn Utvikling der de tilbød oss å overta anlegget for 1 krone. Den mailen måtte jeg lese mange ganger, jeg skjønte ingenting! Jeg kontaktet PU og sa at det står jo bare 1 krone – hvor var det blitt av millionbeløpet? Men det var tilfelle, PU tilbød oss anlegget for 1 krone, mens enten PU eller kommunen betaler tilbakebetalingskravet, forteller klubblederen glad. – Det er bare helt vilt, nesten uvirkelig!

– Det er bare helt vilt, nesten uvirkelig, sier leder i Grenland Ryttersportsklubb Nina Nesstrand om at klubben nå skal få overta anlegget på Vallermyrene. (Foto: Privat)

En anerkjennelse av klubben

Klubben har sendt sin skriftlige bekreftelse på at de godkjenner dette og at PU kan legge frem endelig avtaleutkast basert på alle betingelsene klubben har jobbet seg gjennom og godkjent. – Det vil ta PU inntil to uker å svare opp dette, og så vil det ta litt tid hos oss igjen, det skal godkjennes innad i styret før dette må opp på ekstraordinært årsmøte i klubben. Men er avtalegrunnlaget slik vi nå er forespeilet og ønsker, så er vi enige om alle de store punktene – og jeg ser ikke noe som kan tilsi at noe skal gå feil vei nå. Så snart disse godkjenningene er i orden, så er vi klarer for å møte PU for endelig signering!

Klubblederen fortsetter: -Vi har handlet i forhold til vårt mandat overfor klubbens medlemmer, avtalen er så gunstig som mulig, og begge parter har gitt hverandre noe.

Nina påpeker at dette føles som en anerkjennelse av idrettslaget Grenland Ryttersportsklubb og deres drift: - Det er tydelig at de velger å se oss som det idrettslaget og det idrettsanlegget vi representerer!

Nå kan vi endelig planlegge, se fremover.

Nina Nesstrand, leder Grenland Ryttersportsklubb

Klare for oppgaven

Etter mange års usikkerhet, ser klubben nå frem til å fokusere på det de ønsker mest – nemlig det å drifte en klubb og sørge for sport og rytterglede for alle. – Nå kan vi endelig planlegge, se fremover. Vi er godt klar over at vi har en kjempeoppgave foran oss, dette er et anlegg med både vernede og fredede bygg, og vedlikeholdsbehovet er stort. Men nå er vi også svært kjent med anlegget, vi er rustet for oppgaven, også selv om vi baserer vår drift på frivillighet. Jobben er ikke avsluttet, men nå kan vi bruke penger på vedlikehold i stedet for leieutgifter, og det vi gjør vil nå gå tilbake til klubbens medlemmer.

Da Nina fikk den mailen før påske ble planen å avvente med å fortelle utad om dette før etter det ekstraordinære årsmøtet. – Så før påsken skrev jeg bare en litt vag melding på klubbens facebook-gruppe om at vi ser positivt på fremtiden. Det var som om det gjorde noe med oss, for vi hadde en vårcup samme helg, og jeg merket meg at alle medlemmene var så ekstra positive, så klare til å ta fatt.

Klubben har en stor oppgave foran seg, men Nina fastslår: - Vi er godt rustet til det, vi er klare. (Foto: NRYF)

Motivert til innsats

Nyheten kom bokstavelig talt på trykk i dag, med oppslag i Telemarksavisa. Det medførte at det i løpet av dagen har tikket inn gratulasjoner og hyggelige meldinger til Nina. – Jeg har fått så mange meldinger, til og med Norges idrettsforbund har sendt meg melding! Dette gjør meg bare enda mer motivert til å sette i gang en ny prosess!

Det har vært mange, tunge og slitsomme år, men Nina påpeker at de nå sitter igjen med så mye som er positivt for klubben. – Det å vise frem klubben vår i lokalsamfunnet, det gir resultater. Nylig ble jeg kontaktet av idrettskretsen som ønsker å ha sitt årsmøte hos oss. Det er helt fantastisk, da kommer jo alle de ulike idrettene til oss, og jeg vil få mulighet til å presentere vår klubb og vår sport. Dette er med på å gjøre at vi kjenner at det har vært verdt det!

Nina trekker frem alle de gode støttespillerne som har stått på i denne prosessen. – Styret har gitt meg tillit, latt meg delta på møter, det har vært så godt å ha styret i ryggen hele tiden. Vi har vår advokat som har vært en viktig støtte og hjelp for oss. Og så er det alle våre medlemmer som underveis har stått på for klubben der ute på banene våre, og som har kommet og klappet meg på ryggen også. Det er helt rørende. Vi føler også at vi er blitt sett og blir satt pris på av rytter-Norge, vi ser at vi når langt ut over våre egne rekker når vi deler og legger ut ting i sosiale medier. Det betyr veldig mye for oss, nå gleder vi oss til å ta fatt på fortsettelsen!

Det Grenland Ryttersportsklubb har stått for hele veien viser hvilken styrke og vilje det er i frivilligheten.

Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund

Står respekt av klubbens innsats

-Det er bare å ta av seg hatten for det Nina og klubben har stått i og fått til. Det står stor respekt av det å stå i en slik situasjon som er så krevende og slitsom over så lang tid – og det har de gjort på sin fritid. Samtidig som de har jobbet med dette, har de klart å fortsette å være den aktive klubben de er, med nærmere 30 arrangement i året, fra laveste nivå til elitestevner. I tillegg har de underveis fått frem utøvere som har gått hele veien fra start til toppnivå, og flere er på vei. De har hele tiden jobbet med det som er hele idrettens visjon – idrettsglede for alle, og for vår del – rytterglede for alle. Som leder i en idrettsorganisasjon er jeg stolt over å romme klubber som dette. Det Grenland Ryttersportsklubb har stått for hele veien viser hvilken styrke og vilje det er i frivilligheten når den drives av kjærlighet til sporten. Dette er virkelig med å sette ryttersporten på det store idrettskartet, sier president Tore Sannum.
– Sporten trenger gode, funksjonelle anlegg, og Vallermyrene er et anlegg som er tilrettelagt for flere av ryttersportens grener. Klubben favner alle nivåer og Vallermyrene er et anlegg som bidrar til aktivitet og større bredde – og topp. At Grenland Ryttersportsklubb nå fremover vil kunne kalle anlegget for sitt og at innsatsen de legger ned der vil gå tilbake til dem selv, er gledelig og positivt ikke bare for klubben, men for hele regionen.
Typisk nok er det atter en gang en stevnehelg på Vallermyrene, denne helgen er det Hallmesterskapet i dressur for ponni og klasse MB som fyller opp anlegget. – Det er helt i GRSKs ånd at de bare gyver løs på nye oppgaver, smiler presidenten. - Vi ønsker både arrangør og deltagere lykke til, og tenker at det er jammen en gullvinner allerede – Grenland Ryttersportsklubb!

Relaterte artikler