Godt engasjement rundt forbundets undersøkelse

Drøyt 1200 svar fra rundt omkring i det ganske land har kommet inn på NRYFs undersøkelse «Morgendagens ryttersport». – Det var en lang og omfattende undersøkelse, vi er både imponert og fornøyde for at vi har fått så mange svar. Nå står vi foran en stor jobb med å gå igjennom det hele, sier Beate Heieren Hundhammer, generalsekretær i Norges Rytterforbund.

Det har vært et stort engasjement rundt NRYFs undersøkelse "Morgendagens ryttersport", med over 1200 svar. (Illustrasjonsfoto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

-Det har kommet inn mange besvarelser, med en stor overvekt av respondenter som er medlem av en rideklubb. Noen av spørsmålene gikk ut på konkrete forslag, andre var mer generelle. En del spørsmål ga også mulighet til å komme med egne innspill – og det har mange gjort. Vi er veldig glade for å se dette engasjementet for sporten vår, sier generalsekretæren.

Mange med et engasjement for sporten

Målet med undersøkelsen «Morgendagens ryttersport» var at alle innen sporten skulle få mulighet til å komme med innspill til hvordan de utfordringene sporten kan løses. Dette er nødvendig for å sikre at vi har en hestesport for fremtiden og for at sporten skal vokse seg større og bedre enn hva den er i dag. Som en innspillshøring vil undersøkelsen kunne gi grunnlag for å utforme tiltak og grep som Norges Rytterforbund må vurdere. Undersøkelsen er også sentral i forbindelse med utformingen av nytt Rytterpolitisk dokument for perioden 2023-2027.

Alle som ville kunne svare på undersøkelsen, samtidig som klubber, kretser, utvalg og komiteer ble særskilt bedt om å svare. Undersøkelsen lå ute i drøye tre uker i perioden november/desember.

-Fra våre 300 klubber kom det inn totalt 84 svar, og 8 av 16 kretser er representert. 12 utvalg og komiteer står også på svarlisten, sier Marianne Skille, forbundsstyremedlem og leder av arbeidsgruppen som utformet undersøkelsen.

Mange har benyttet seg av muligheten til fritekst-svar.

-Totalt utgjør alle svarene 153 sider fordelt på over 6100 svar! Når det gjelder grentilhørighet er det sprang og dressur som ikke så overraskende er de to største grenene, forteller Marianne videre.

-Fra våre 300 klubber kom det inn totalt 84 svar, og 8 av 16 kretser er representert. 12 utvalg og komiteer står også på svarlisten, sier Marianne Skille, forbundsstyremedlem og leder av arbeidsgruppen som utformet undersøkelsen. (Foto: NRYF)

En liten kikk inn på undersøkelsen

Drøye 95 % av de som har svart på undersøkelsen at kunnskap er nøkkelen til god hestevelferd.


Et av spørsmålene var hva man tror blir den største utfordringen i fremtiden for å videreføre og utvikle ryttersporten.

-Her var det to svaralternativ som fikk flere klikk enn de andre – økonomi og at det er dyrt å ha hest anses som den største utfordringen, dernest kultur og holdninger i ryttersporten, sier Marianne.

Det ble gitt noen konkrete forslag til tiltak for å senke terskelen inn i sporten, her var det stor enighet om at rabattert lisens for barn og unge ut fra dagens nivålisensordning er et godt tiltak.

Hestevelferd var en av flere grunner til at undersøkelsen ble utarbeidet.

-At hestefolket er opptatt av hestevelferd kommer også tydelig frem av svarene. Nesten 90 % mener vi trenger en definisjon av hestevelferd, og over 40 % mener at dette er noe NRYF bør ta ansvaret for. Samtidig mener drøye 95 % av de som har svart på undersøkelsen at kunnskap er nøkkelen til god hestevelferd, sier Marianne.

– Det ble lagt ned mye arbeid for å utforme denne undersøkelsen, og vi har en stor jobb foran oss med å gjennomgå alle svar og samle all den informasjonen som disse svarene innebærer og så se på hvordan vi kan bruke det til å utvikle sporten videre. Vi takker alle som har brukt tid og tanker på dette, det er viktige bidrag til veien videre for sporten vi er så glade i, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer, som også tilføyer at flere resultater fra undersøkelsen vil bli publisert når de er klare.

-At hestefolket er opptatt av hestevelferd kommer tydelig frem av svarene, forteller Marianne Skille. (Illustrasjonsfoto: NRYF)