Gode på feltritt

-Folk skal føle seg inkludert, sier leder i Brekka Rideklubb, Siri Gunn Marie Gundersen. Klubben er svært aktiv i feltritt og har fokus på sport, men for klubben med eget miljøutvalg er det sosiale like viktig.

av
Trine Meiningen
Marie Trollnes Eidbo i god driv over feltrittshinder med klubbhytta i bakgrunnen. (Foto: privat)

Brekka Rideklubb ble stiftet i 2009 og har hjemmebane på Stall Siring i Arendal kommune, Agder fylke. De arrangerer stevner i flere grener, og har flotte forhold.

Godt samarbeid

-Anlegget ligger på innsiden av E18, på et fantastisk område, med fint underlag for feltritt. Det er et stort område, med god plass og uten nære naboer. Vi leier anlegget og har en viktig avtale med Stall Siring, sier Gundersen.

Klubben er aktiv i flere grener, men det er feltritt som ligger hjertet nærmest.

-Veien har blitt til mens vi har gått. Vi arrangerer både sprang- og dressurstevner, men fant ut at vi hadde et fantastisk underlag for feltritt. Så at vi har blitt en feltrittklubb er helt tilfeldig.

Vanligvis arrangerer klubben fire stevner i hver av de tre grenene hvert år, men koronapandemien har begrenset mulighetene den siste tiden. Kun feltrittstevnene har gått som normalt. Klubben har uansett vært heldige med fasilitetene. Anlegget består av to utebaner og to ridehaller, plasthaller, som er definert som utebaner. Da har de kunnet opprettholde mer aktivitet under pandemien.

Når klubben skal avholde stevner, arrangementer eller klubbtreninger, leier de anlegget. Trond Clemetsen er engasjert som klubbtrener i sprang for de som ønsker å hoppe en meter og oppover

-Vi skal ikke konkurrere med rideskolen, sier Gundersen. Klubben arrangerer D-stevner i dressur, men i sprang blir det mest klubb- og utvidet klubbstevne.

-Hallen er ikke egnet for mer enn en meter i sprang, og det er hva vi har eget teknisk personell til.

Rekruttering

Brekka Rideklubb driver ikke rideskole selv, men har et godt samarbeid med rideskolen på Stall Siring. Slik sørger de for rekruttering av medlemmer.

-Våre medlemmer kan leie hest til ridestevner til en billig penge, så de kan delta i lave klasser i sprang, dressur og Knøttecup i feltritt. Vi får medlemmer inn fra rideskolen som har lyst til å starte stevner.

Klubben har også et samarbeid med Idrettsleiren, som er for unge fra 11 til 17 år. Der er ridning ett av tilbudene.

-Riding er superpopulært, og vi får en del rekruttering derfra, sier Gundersen. Da er hennes egen hest, Lendsagers Penelope, en av de som stilles til disposisjon. Klubblederen er selv aktiv rytter.

-Jeg har alltid holdt på med hest, sier Gundersen. Hun har konkurrert i feltritt, og trent sprang og dressur. Begge døtrene hennes rir også.

-Vi har hatt en familiehest i 11 år. Hun er en lykke i livet, forteller Gundersen, som var leder da klubben ble startet. Det har blitt mange år med styrearbeid. Etter en pause på to år, var hun tilbake som leder for fire år siden.

Kine Lassesen over første hinder i 80 løypa. (Foto: privat)
Line Bredvei over siste hinder i knøtteløypa med rideskoleponni. (foto: privat)
Martine Enerstvedt med hesten Louis. (Foto: privat)
Beundring av feltrittsløyfer under premieutdeling. (Foto: privat)
Dugnadsånd. Klubbsekretær Anne Cathrine Haugland med datteren Alva. (Foto: privat)
«Spill og grill». Lek og moro for store og små med daglig leder av rideskolen og stalleier Elisabeth Trollnes Eidbo i aksjon med boccia. (Foto: privat)
Banegjennomgang på feltrittstevne av banebygger Mia M. T. Evensen. (Foto: privat)

Klubb for alle

Klubben har medlemmer som er meget aktive på konkurransebanene i feltritt, og to av medlemmene ble norgesmestere for aldersbestemte klasser i 2021. De har også mange medlemmer som bruker hest som terapi.

-Det er viktig å ha respekt for medlemmenes ambisjoner, sier Gundersen.

Interessene er ulike og hestene fyller ulike behov.

-Noen har mål om å bli norgesmestere, men noen har mål om bare å komme seg opp å hesteryggen og kunne mestre. Mestring ligger også i å håndtere hesten fra bakkenivå ved å stelle de eller hente hestene ute på jordet, sier Gundersen og trekker frem den viktige hestevelferden. Hestene skal ha det godt.

-En hest gir så utrolig mye, og folk kan komme seg ut. Hest er bra for folkehelsen, både fysisk og psykisk. Hestene må ut i all slags vær, og barn og unge lærer seg forpliktelser, sier Gundersen.

Stevner skal arrangeres, men også hyggelige sammenkomster med og uten hest.

-For noen år siden hadde vi damesatsing med langritt i helgene. Da lånte mødrene barnas hester. Nå som vi er på oppadgående skal vi prøve å få til det igjen. Hvert år arrangeres «Jul i stallen» som samler mye folk, så har vi «Grill og spill» uten hest for å være sosiale og leke sammen. Det handler om å se hverandre. Vi har et miljøutvalg som finner på forskjellige aktiviteter, sier Gundersen. Klubben har hele tiden vært aktive med å involvere og engasjere. Helt siden oppstarten i 2009, har de hatt fokus på ungdommen.

-Vi er stolte over å ha hatt med ungdomsrepresentanter i styret hele tiden. Det har alltid vært to ungdommer, og vi har hatt forventinger til dem, sier Gundersen.

Det er viktig å ha respekt for medlemmenes ambisjoner


Mål og motivasjon

Planene for det nye året er klare. I mai blir det arrangert Knøttecup-stevne, og deretter to feltrittstevner i juni og september. De satser også på å få til både sprang og dressur før mai, men må vente til påsketider på grunn av store snømengder.

- Det har vært tungt under koronapandemien, men vi håper å få arrangert en del stevner i år. Vi må få folk i gang igjen, også teknisk personell. Folk må få motivasjonen tilbake, sier Gundersen. Ryttergleden er viktig.

-Vi må ta hestesporten tilbake. Vi har vært heldige med naturlig avstand, og andre ting som at vi var tidlig ute med digitale løsninger for å gjennomføre årsmøter.

Lagånd blant banebyggerne og ivrig hjelpemannskap. (Foto: privat)

Drømmer om større anlegg

Klubben har mange mål og drømmer for fremtiden.

-I forhold til hva vi drømte om i 2009, så har vi kommet milelangt forbi. Vi har hatt flere voldsomme drømmer, og en av dem er å utvide til et enda større feltrittanlegg. Man skal ikke slutte å drømme, smiler hun.

Styrelederen har flere tanker om rytterglede, fremskritt og økonomi. Det koster å hente krefter fra andre deler av landet.

-Vi ønsker å ta feltrittsporten på Sørlandet ett steg videre. Det kommer så mye mestringsfølelse fra feltritt, men det krever utrolig mye å arrangere et feltrittstevne. Dugnadsånden er fantastisk her nede, men min drøm er at vi på Sørlandet kan bygge mer teknisk personell selv, samtidig som vi er glade for at teknisk personell på Østlandet vil ta turen ned.

Gundersen ønsker at medlemmene skal samles til felles begeistring for klubbens utvikling.

-Vi må inspirere hverandre. En teknisk utdannelse er en dugnad for klubben, og man må være villig til å ta ansvar, sier hun. Men det overordnede målet for året er at folk skal føle seg inkludert, at klubben er for alle.

-På Veien videre og mål for 2022 vil det være viktig å skape trygge, inkluderende aktiviteter og konkurranser for flest mulig på best mulig måte etter en pandemi, avslutter Gundersen.

Brekka Rideklubb

Stiftet: 2009

Antall medlemmer: 158

Styreleder Siri Gunn Marie Gundersen med hesten Lendsagers Penelope