Forstå hestens naturlige behov

Veterinær Mette Hansson ved Lier Hesteklinikk ser stadig flere overvektige hester. "Men hesten min er jo så sulten" kan hesteeieren ofte innvende. - Hestehelse handler om å ha forståelse for hestens naturlige behov og instinkter, ikke om å overføre egne menneskelige behov. Med fedme kommer det livsstilssykdommer også hos hestene våre - som EMS – Equint Metabolsk Syndrom, sier veterinæren.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: Robomorfo Multimedia/Pexels

-Hestens naturlige metthetsfølelse er styrt av de betingelser den lever under. Konstant tilgang på mat og for lite trening kan svekke den følelsen. En villhest spiser mange timer i døgnet, men den beveger seg hele tiden og det den spiser har veldig varierende næringsmessig verdi. Den har ikke et fullt dekket matbord rett fremfor seg. Tilføres hesten mer energi i kosten enn den forbruker, da blir resultatet overvekt, sier Mette.

-At hesten spiser opp er ikke ensbetydende med at den trenger mer mat. Hestehelse handler ikke om å overføre egne menneskelige behov, men å ha forståelse for hestens naturlige behov og instinkter.

Mindre aktive om vinteren

Mange hester er mindre aktive om vinteren. Selv om hesten er mye ute, så står den gjerne mer stille. Kanskje trener vi den litt mindre, og vi gir den gjerne godt med fôr fordi vi vet at den trenger mer energi når det er kaldt.

-Du kan aktivere hesten din ved å for eksempel legge ut stokker eller greiner den kan gnage på. Hvis hesten er overvektig så er det bedre med slike tiltak enn å gi mer mat, også selv halm, sier Mette.

Rådfør deg med veterinær

Og med fedme kommer det livsstilssykdommer, som EMS – Equint Metabolsk Syndrom.

Søk fôrings- og treningsråd hos kompetente fagfolk er veterinærens klare råd.

-Man kan finne mye informasjon via nettet, men når det gjelder hestens helse og velferd må du få rett kunnskap. Det finnes mange tanker, teorier og selvutnevnte eksperter i miljøet. Vil du din hest sitt beste, så spør dem som har utdannelse og erfaring.

Mette anbefaler å søke råd hos veterinæren også når man setter i gang en slankekur. – Regelmessige kontroller er viktig. Sjekk hestens vekt og eventuelt blodverdier. Følg også med på høvene med tanke på forfangenhet.

Med fedme kommer det livsstilssykdommer, som EMS – Equint Metabolsk Syndrom. (Illustrasjonsfoto: Eberhard Grossgasteiger/Pexels)

Du og din hest kan være viktig for hestevelferden

Har din hest diagnosen EMS? Da kan du og din hest bety en forskjell for hestevelferden – både for egen del og andres.

NMBU/Veterinærhøgskolen Dyresykehuset søker pasienter med EMS søkes til behandlingsstudie. Målet med studien er å undersøke om behandling med et humant antidiabeteslegemiddel er behandlingsalternativ for hester med EMS – om det minsker insulinsvaret hos disse hestene og at man kan forebygge forfangenhet.

I tillegg til grundige undersøkelser av hesten, vil hesteeier få gode råd, tilpasset fôrplan og tilbud om å bli med i en langtidsstudie med behandling med samme legemiddel.

Les mer om studiet her!