Folk tar fri fra jobben og drar

Da nord-norsk mesterskap for de tre nordligste fylkene gikk over i historiebøkene i 2016, tok Finnmark rytterkrets tak i et ønske fra medlemmene. Resultatet ble en dressurcup der årets påmelding bærer bud om at det vil settes en reiserekord. – Ønsket var noe som var litt stort å være med på, noe som stimulerte til at folk reiste rundt i fylket på stevner – og det gjør de. Folk tar til og med fri fra jobben for å være med på dette, forteller Grethe Hansen som har vært leder i kretsen siden 2018.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

«Vi ønsker oss noe å strekke oss etter, noe som gjør at flere vil reise rundt i fylket på stevner.»
Slik lød ønsket fra kretsens medlemmer. Å reise innen fylket kan høres greit ut sånn umiddelbart, men i Finnmark kan avstanden mellom stevnearrangørene tilsvare den avstanden ryttere på Østlandet har til Globen i Stockholm.

Dressurcupen kan kalles en ganske stor suksess. Vi er en liten krets, men vi får en del med likevel!


Grethe Hansen, leder Finnmark rytterkrets
Medlemmenes ønske var noe å strekke seg etter og som samlet folket - det har de fått i Finnmark rytterkrets' dressurcup. (Foto: Privat)

Finnmark rytterkrets – landets yngste

Finnmark rytterkrets ble stiftet i 2006 – i hestesportens nordlige vugge Levajok. Landets yngste rytterkrets består i dag av 13 klubber fordelt på Kirkenes, Vardø, Vadsø, Båtsfjord, Tana, Alta, Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Hammerfest.

-Noen av klubbene er svært små, med rundt 20 medlemmer, mens andre har opptil 150 medlemmer, forteller Grethe. – Medlemmenes alder er fra 5 til 70 år, med hovedvekt på kvinner i alderen 6-19 og over 26.

Tallene fra 2022 viser at det var 561 medlemmer totalt. Medlemmene fordeler seg på ulike interesser, mange driver med dressur, noen hopper, andre kjører og andre igjen koser seg på tur. – Det er ulikt hvilket aktivitetsnivå det er i de ulike klubbene, og det at vi per i dag ikke har noen klubb med egen rideskole er utfordrende i forhold til rekruttering, fortsetter kretslederen.

Med sine 17 år er Finnmark rytterkrets landets yngste krets. Kretsen består i dag av 13 rideklubber. (Illustrasjon: Wikimedia/Marmelad)

Dressurcupen fører folket sammen

Dressurcupen har vært et fint bidrag på aktivitet som fører medlemmer fra de ulike klubbene sammen, til tross for de store avstandene.

-Den kan kalles en ganske stor suksess. Vi er en liten krets, men vi får en del med likevel. Vi ligger på rundt 30 deltagere hvert år. Noen rir kanskje bare i sitt nærområde, mens andre drar fra øst til vest og omvendt. Folk tar fri fra jobben og drar. I år ser det faktisk ut som om avstandene for noen er mindre enn før - det er flere som reiser lengere nå enn tidligere, sier Grethe.

Det er fort lange reiser det dreier seg om. Fra Vardø i øst til Alta i vest er det 516 kilometer. Den korteste avstanden mellom to stevnesteder er på ca. 7 mil. – Det er jo lange reiser å dra ut på med hest. Man må finne hvordan man kan gjøre reisen best mulig for hesten – hvilket jo også kan være individuelt og man må se an vær og føreforhold, særlig på vår og høst. De aller fleste velger å ankomme stevnestedet dagen før slik at hestene får det best mulig.

Det er flere ulike arrangører – det er stevner både i Hammerfest, Alta, Kirkenes, Pasvik og Vadsø


Dressurcupen er åpen for alle som er medlem i en klubb innen Finnmark rytterkrets. Cupen arrangeres på forskjellige ferdighetsnivåer slik at både nybegynnere og mer erfarne får god konkurranse. Det er flere ulike arrangører – det er stevner både i Hammerfest, Alta, Kirkenes, Pasvik og Vadsø.

-Det er et ønske fra våre klubber at det skulle være «ordentlige» premier. Vinneren kan for eksempel fryde seg over både vinnerdekken, pokal, rosett og en pengepremie på 1000 kroner.

Premieutdelingen gjøres i utgangspunktet under kretsens årsmøte/kretsting.
- På denne måten kan vi samle flest mulig når det er premieutdeling, forklarer Grethe.

For å samle flest mulig til premieutdeling i cupen - der det deles ut både vinnerdekken, pokal, rosett og gode pengepremier - gjøres den i utgangspunktet under kretsens årsmøte/kretsting. (Foto: Privat)

Som én familie

Størrelsen på miljøet og de lange avstandene slår positivt ut fastslår Grethe. – Vi blir litt som en familie, der vi drar på besøk til hverandre og er sammen om en felles interesse. Jeg har inntrykk av at folk er positive og heier hverandre fram. Folk snakker sammen, møtes – og det er lettere å få et fellesskap når vi ikke er så mange.

Ryttergleden i Finnmark rytterkrets lar seg ikke stoppe av verken vinter eller lange avstander. (Foto: Privat)