Fokus på hestens søvn: Plass, underlag og hestens hold har betydning

Hvordan vi holder hesten, har følger for dens søvn. At god plass er viktig bekreftes i vitenskapelige studier, likeså har det betydning for REM-søvnen at hesten har flere hester i nærheten. Smerter eller at hesten har problemer med å legge seg ned eller reise seg opp igjen fordi den er overvektig kan også spille en rolle for hestens søvn.

Flere forhold har betydning for hestens søvn. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

En dansk undersøkelse viser at hester ligger ned noe mer dersom de er i en stor boks sammenlignet med en liten. Studier har også vist at hester som står i en stall med få hester ikke sover like mye REM-søvn som hester i større staller.

Les mer: Nyere forskning viser at hvis hesteholdet ikke tilfredsstiller hestens behov i forhold til søvn, kan det lede til søvnmangel. Søvnmangel nedsetter prestasjonsevnen – og enda verre, innebærer risiko for alvorlig skade. Godt hestehold innebærer derfor også å tilrettelegge for at hesten får den søvnen den trenger.

Det hesten ligger på

Det er gjort flere studier når det gjelder hvordan ulike typer strømidler virker på hestens søvn. Her spriker studiene litt, noen viser at hestene i større grad ligger ned på halm fremfor flis, andre viser at det er viktigere for hesten at den får ligge på et mykt underlag enn hva det underlaget består av.

En undersøkelse der en gruppe av hestene kun hadde tilgang til et område med harde gummimatter viste at disse hestene sjelden la seg ned, og det ble målt mindre enn 30 minutters REM-søvn. Hvis hestene derimot hadde tilgang på et stort område med mykt underlag, lå hestene mer. Det gjaldt også hester lenger ned på rangstigen. Hvis området var lite, var det større konkurranse om det og hestene med lav rang ble tvunget opp. Nok plass og godt underlag er derfor viktig for at hesten skal kunne ligge ned på en komfortabel måte den tiden som er nødvendig for å sikre nok søvn.

Når hesten slippes på beite, kan den droppe søvnen i noen dager fordi det tar litt tid for den før den slapper av.

God plass og mykt underlag er to viktige faktorer for at hesten skal ha god søvn. (Foto: NRYF)

Smerter vanlig årsak til søvnmangel

Smerter en vanlig årsak til søvnmangel. Hesten kan kjenne smerter når den legger seg ned, når den ligger eller når den står opp igjen. Problemer i bevegelsesapparatet eller smerter fra buk eller bryst kan gi smerter som gjør at hesten vegrer seg for å legge seg ned.

Overvektige hester kan også ha problemer med å legge seg ned og reise seg opp igjen. Korrekt hold av hesten er derfor viktig også når det gjelder at hesten får nok søvn.

Les mer om hvordan hesten sover: Hestens søvn forekommer i flere soveperioder fordelt utover døgnet. Hver soveperiode er igjen delt opp i sykluser med tre forskjellige typer søvn: lett søvn/døs, dyp søvn og REM-søvn (Rapid Eye Movement).

Miljøskifter påvirker hestens søvnmønster

Dersom hesten er i et miljø den ikke føler seg trygg i, kan den unngå å legge seg ned. Dette kan skje med hester i flokk dersom et individ føler seg truet av noen av de andre, og det kan også gjelde ensomme hester. Er en hest i en flokk veldig dominant, kan de oppgavene den hesten legger på seg selv gjøre at den ikke tar seg tid til å sove. En slik hest kan ha godt av å rett og slett ha litt tid for seg selv. Har hesten lite plass eller er det mye bråk, kan hesten også vegre seg for å legge seg ned.

Går hesten ute i flokk, vil som regel aldri alle sammen sove samtidig. En eller noen få tar på seg oppgaven å vokte over flokken mens resten sover. Ensomme hester kan derfor synes det er vanskelig å slappe av nok til å sove, det gjelder også oppstallede hester. Får den en kamerat eller to i nærheten, vil den kunne sove bedre. Samtidig – to hester som tydeligvis ikke har en match seg imellom kan resultere i at de begge synes det er vanskelig å slappe av nok til å sovne.

På en stevneplass kan hesten føle seg utrygg og derfor ikke legge seg ned for å sove – det kan den la være i flere dager. Akkurat som en idrettsutøver er søvn viktig for en hest som skal prestere.

Føler hesten seg trygg og har den det komfortabelt, da sover den bedre. (Foto: NRYF)

Akkurat som oss – har hesten det komfortabelt, føler den seg trygg og avslappet, da sover den bedre. Hester på stall kan venne seg både til lyd og lys, men de sover bedre i mørket eller med kun noe lys. Konstant høye lyder kan gjøre det vanskelig for hesten å sove.

Kilder:
Burla, J.B., C. Rufener, I. Bachmann, et al. 2017. Space allowance of the littered area affects lying behavior in group-housed horses. Frontiers in Veterinary Science. 4:23.

Equine Recumbent Sleep Deprivation:Effects on Mental and Physical Health by C. Fuchs1, L.C. Kiefner1, S. Reese2, M. Erhard1 and A.C. Wöhr1 – link til ISES
Sleep and Sleep Disorders in Horses Monica Aleman, MVZ, PhD, Diplomate ACVIM; D. Colette Williams, BS; and Terrell Holliday, DVM, PhD, Diplomate ACVIM

Kentucky Equine Research – link: https://ker.com/

Raabymagle, P. & Ladewig, J. 2006. Lying behavior in horses in relation to box size. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 26, nr. 1, s. 11-17.

Werhahn, H., Hessel, E.F., Bachhausen, I. & Van den Weghe, H.F.A. 2010. Effects of different bedding materials on the behavior of horses housed in single stalls. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 30, nr. 8, s. 425-431.

Riemann Pedersen, G., Søndergaard, E. & Ladewig, J. 2004. The influence of bedding on the time horses spend recumbent. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 24, nr. 4, s. 153-158.