FEIs Sports Forum - et stort arbeid som går i riktig retning

Hestevelferd sto først på agendaen da FEIs årlige Sports Forum ble arrangert forrige uke. FEI tok for seg sluttrapporten til Equine Ethics and Wellbeing Committee og sin egen FEI Action Plan basert på sluttrapporten. - Selv om mange av oss kan føle på en utålmodighet, sitter jeg igjen etter forumet med en oppfatning av at ting går i riktig retning. Det er viktig å få bred aksept for nødvendige endringer, sier NRYFs president Tore Sannum som var til stede sammen med generalsekretær Beate Heieren Hundhammer og seniorkonsulent Kjell Myhre.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
- Selv om mange av oss kan føle på en utålmodighet, sitter jeg igjen etter forumet med en oppfatning av at ting går i riktig retning, sier NRYFs president Tore Sannum deltok på FEI Sports Forum sammen med generalsekretær Beate Heieren Hundhammer og seniorkonsulent Kjell Myhre. (Foto: Privat)

På FEI Sports Forum møtes delegater fra de nasjonale forbundene, her kommer representanter fra de forskjellige internasjonale organisasjonene som International Jumpers Club, hit kommer ryttere, teknisk personell og stevnearrangører. Ved FEI Sports Forum møtes man for å diskutere viktige spørsmål, og alle har talerett. Denne gangen deltok 230 delegater fra hele verden, og især var salen godt fylt opp da sluttrapporten til Equine Ethics and Wellbeing Committee (EEWC), med fokus på hvordan FEI skal følge opp denne, var tema.

I riktig retning

En stor del av forumet var viet redegjørelse for hvordan FEI arbeider med EEWCs sluttrapport og de anbefalinger som er gitt der. Anbefalingene har blitt delt inn i seks prioriterte fokusområder. I samarbeid med FEI har den svenske etologen Malin Axel-Nilsson, som for øvrig var en av foredragsholderne under NRYFs Fagkonferanse for trenere før jul, ut fra sluttrapporten og fokusområdene utarbeidet 62 såkalte «action points». Disse har hun satt inn i en matrise som består av allerede innførte tiltak, mulige fremtidige tiltak og måter FEI kan støtte og samarbeide med nasjonale forbund og andre organisasjoner.

FEIs Veterinary Director Göran Åkerström og Mikael Rentsch, leder av FEIs juridiske avdeling tok for seg sluttrapporten til Equine Ethics and Wellbeing Committee og fremla FEI Action Plan. (Foto: FEI/Richard Juilliart)


-Det var en god gjennomgang av et stort og omfattende materiale som vi ble gitt under FEI Sports Forum. Mange er utålmodige og ønsker strakstiltak, og det kan fremstå som noe uforståelig at ting ikke gjøres med en gang. Gjennomgangen som FEI gjorde under forumet ga imidlertid tilhørerne god innsikt i hvor komplekst arbeid dette er, og dermed hvorfor ting tilsynelatende tar tid, sier NRYFs generalsekretær Beate Heieren Hundhammer. - FEI gjør et svært grundig arbeid, der alt de gjør er evidensbasert. De innhenter informasjon og forskning, kvalitetssikrer alt; de er opptatt av å høre alle parter og kartlegge alle virkninger før de tar avgjørelser, for å unngå at tiltak har utilsiktede ringvirkninger.
Hun fortsetter: - Jeg vil si at FEI Sports Forum ga en god mulighet til å få uttrykt sine meninger samtidig som vi lyttet til hverandre. Det er dette en god dialog er bygget på, og det er den gode dialogen som må til. Hovedinntrykket mitt etter Sports Forum er at søkelyset på hestevelferd hilses velkommen, og at mange nasjonale forbund har det øverst på sin agenda og gjennomfører flere endringer.

Kjell Myhre tok ordet og påpekte til bifall fra mange behovet for å synliggjøre de gode eksemplene. – Vi trenger å se hvordan ting gjøres rett, sa Kjell.
Det innspillet fulgte FEIs generalsekretær Sabrina Ibáñez opp: - Vi skal ikke bare prate om sanksjoner. Kanskje trenger vi et belønningssystem for de som gjør ting rett, og da snakker jeg ikke bare om en galla en gang i året.

Flere temaer

Forumet var viet flere temaer utover hestevelferd, deriblant bærekraft, og da i den vide forstand som omfatter inkludering, likestilling, mangfold, menneskerettigheter og arven vi gir videre til fremtidige generasjoner. I år er det regelsettet «FEI Equine Anti Doping and Medication Control Regulations» som skal revideres, og dermed var også dette et sentralt punkt på agendaen. Blant temaene var gen-doping, testing gjennom hår og spytt, og såkalt «cocktail-medisinering», noe som kan lure positiv testing ved at cocktailen til sammen har en effekt på hestens prestasjon uten at de enkelte substanser forekommer i høy nok grad til å gi en positiv test. Under FEI General Assembly i november vil regelendringene komme opp til behandling.

Innunder FEI-paraplyen arrangeres det en rekke mesterskap; i år skal det avholdes hele 28. Mesterskap var også et viktig punkt på agendaen, mye på bakgrunn av at FEI kjenner på en bekymring i forhold til arrangører. Selv om tall og fakta forteller at antall søknader om å få arrangere mesterskap har vært relativt stabilt i alle grener det siste tiåret, så er det et faktum at det for neste års EM for senior i sprang, feltritt og paradressur ennå ikke er noen arrangør. I et pressemøte etter forumet fastslo FEIs generalsekretær Sabrina Ibáñez at det er en reell risiko for at disse mesterskapene ikke blir arrangert i 2025. Delegatene etterspurte under forumet en langsiktig plan for de store FEI-mesterskapene, og med de tilbakemeldinger som ble gitt under forumet vil dette tas opp under FEIs styremøte i juni for å lage en strategi som kan presenteres til styret under deres styremøte i november ved General Assembly.

Her finner du link til FEI Sports Forum 2024 med dokumenter og replay

Flere arrangører satt i panelet da FEI-mesterskap sto på programmet. (Foto: FEI/Richard Juilliart)

Relaterte artikler