Feiret 50 år med rytterglede i Sandnes og Jæren Rideklubb

I år feires et halvt århundre med rytterglede for Sandnes og Jæren Rideklubb. I helgen munnet det ut i en jubileumsmiddag, der flere av klubbens medlemmer ble hedret.

I år fyller Sandnes og Jæren Rideklubb 50 år - i helgen arrangerte klubben en jubileumsfest - der flere av klubben ble gitt velfortjente utmerkelser. NRYFs president Tore Sannum holdt tale for jubilanten. Foto: Sandnes og Jæren Rideklubb
av
Rebecca Ballestad-Mender

3. mai 1971 skjedde det – da ble Sandnes og Jæren Rideklubb stiftet. Klubben har markert sitt jubileum på flere måter gjennom dette året, og sist helg handlet det om hvite duker, lysestaker og feststemning når Sandnes og Jæren Rideklubb inviterte til jubileumsmiddag på Hotel Residence.

-Det ble en flott kveld til ære for en klubb vi er veldig glade i, sa klubbens leder Heidi Støtland.

Festkvelden var viet en svært vital, aktiv og engasjert klubb, og i tillegg til god mat og god stemning sto en viktig utdeling på programmet. Klubben benyttet denne festanledningen til å markere sin takknemlighet overfor klubbmedlemmer som har utmerket seg for lang og tro tjeneste.

Følgende utmerkelser ble delt ut

Hanne Lill Steen Hegre - æresmedlem
Kenneth Sande - æresmedlem
Marit Stranden - æresmedlem
Amalie Steen Hegre - sportslig hederspris
Sidsel og Leif Corneliussen - hederspris for dugnadsinnsats
John Egil Stangeland fikk en oppmerksomhet for sin enorme innsats for klubben

Blant gjestene i salen var også Norges Rytterforbunds president Tore Sannum. Han holdt tale en til jubilanten:
-Klubben er uten tvil en av de mest veldrevne rideklubbene i Norge, og er en av de mest bærekraftige rideklubbene vi har. Med egen rideskole med over 250 elever i uken – på alle nivåer og ikke minst alle aldre, er klubben en betydelig bidragsyter til rekruttering og lavterskel tilbud. Tilbud for at det skal være mulig for alle, absolutt alle å komme inn i ryttersporten, var blant ordene til presidenten.

Klubben har gjennom sine 50 år markert seg sterkt i sporten, både nasjonalt og internasjonalt – og også på flere arenaer. Dette påpekte presidenten i sin tale:
-SJR er en rideklubb som har fostret både kretsmestere, norgesmestere og europamestere. I flere grener. Og det er vel nettopp bredden i SJR som er helt spesielt. Er vel nok å nevne voltige, hvor klubben er dominerende i Norge, i tillegg til både sprang og dressur. SJR er også en av Norges aller beste stevnearrangører.

Sandnes og Jæren Rideklubb jobber bredt for sporten fastslo presidenten videre: - Dere har flinke folk som arbeider både for anlegg og for gode rammebetingelser gjennom det politiske systemer. Dere har folk som engasjerer seg i sentrale verv og som bidrar til å løfte sporten både nasjonalt og internasjonalt.

Tore fortsatte om noen viktige setninger klubben har som ledetråd i det de gjør:
-Dere har to «godsetninger» som SJR ofte bruker. Det er «Her er plass til alle» og «Hestelivet er bra for helsen». Gjennom disse setningene signaliserer dere kan kanskje noe av det viktigste idretten vår står for. Nemlig Ryttersport for alle!

Med en refleksjon over den betydning Sandnes og Jæren Rideklubb har hatt på et helsemessig plan avsluttet presidenten sin tale og overrakte en minneplakett og blomster fra Norges Rytterforbund til klubbleder Heidi Støtland:
-Mørketallene er så store når det gjelder psykisk helse blant unge. Derfor reflekterte jeg litt rundt dette da jeg ble invitert hit i dag - hvor mange personer, flest unge jenter i den mest sårbare alder som en rideklubb som SJR har bidratt til at har fått et godt ungdomsliv. Hvor mange som har gått på rideskole, vært i stallgjengen. Hvor mange som har fått omgås hest, og gjennom dette fått et tryggere og bedre liv. Hestelivet ER bra for helsen.

John Egil Stangeland, Leif Corneliussen, Sidsel Corneliussen, Hanne Lill Steen Hegre, Amalie Steen Hegre, Kenneth Sande og Marit Stranden ble hedret særskilt under jubileumsfesten.