FEI setter av millionbeløp til hestevelferdsplan

Et enstemmig styre i FEI har nå godkjent Equine Welfare Strategy Action Plan og etablert et fond på nesten 12 millioner norske kroner for å iverksette planen.

hest / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Basert på pressemelding fra FEI

Styret i FEI gjorde vedtaket under møtet de har hatt ved kontoret til FEI i Lausanne nå 4. og 5. juni. Planen som er vedtatt er basert på de anbefalinger som ble gitt i sluttrapporten til Equine Ethics and Wellbeing Commission (EEWC). Den består av seks prioriterte fokusområder:

-Trening, ridning, utstyr
-Fysisk og psykisk stress
-Ansvarlighet, håndheving og kunnskap
-«De øvrige 23 timene»
- Konkurransemotivasjonen/hesten som et nummer/objekt
-Ikke-konkurransedyktig stand/kamuflering av helseproblemer

Disse fokusområdene er i planen delt inn i aksjonspunkter og satt inn i en matrise som linker hvert punkt til anbefalingene gitt av EEWC samt til personer/grupper som har ansvar for å gjennomføre, finansiere og sette frister. En gruppe andre aksjonspunkter som ikke er linket til de seks fokusområdene, men som tar opp anbefalingene fra EEWC, har også blitt inkorporert i planen, deriblant utdanning basert på tilnærmingen gjennom de fem domenene for dyrevelferd, kommunikasjonsstrategi og rapporteringsmekanismer.

En viktig dag for hestevelferden

-Dette er en viktig dag for hestevelferden og for FEI, sier Ingmar De Vos, president i FEI. – Styret har brukt tid på detaljerte diskusjoner rundt «Action Plan». Viktige handlingsstrategier har tegnet opp, strategier som styrker hestevelferden og som vil ha en sterk påvirkning på sporten som helhet. Jeg vil bruke denne muligheten til å takke våre nasjonale forbund, våre interessenter og medlemmer i miljøet for deres tilbakemeldinger under og etter møtene om dette i FEI Sports Forum. Dette har vært til stor hjelp for FEI i arbeidet med å lage en konkret plan.

Planen vil nå fylles ut med de forslag som styret har kommet med og deretter publiseres i løpet av kort tid. Implementeringen vil begynne med en gang, med mål om å foreslå de første regelendringene under FEI General Assembly 2024. Planen, som også inneholder forskningsprosjekter, innebærer et kontinuerlig perspektiv som vil fortsette å ha virkning i årene fremover.

De avgjørelser styret i FEI har gjort under møtet 4.-5. juni finner du her.

Relaterte artikler