Får ikke delta i OL eller Paralympics i Paris

FEI-styrets vedtak fra november innebærer at utøvere, hester og funksjonærer fra Russland og Belarus vil kunne delta i FEI-stevner fra februar, men i praksis vil ingenn utøvere fra disse landene kunne delta i OL eller Paralympics i Paris til sommeren.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / sprang / Norges Rytterforbund
FEIs lettelse i sanksjoner mot utøvere, hester og teknisk personell fra Russland og Belarus innebærer at de vil kunne delta under nøytralt flagg ved FEI-stevner fra februar - men deltagelse i OL og Paralympics blir utelukket. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Under FEIs General Assembly i november meddelte FEI at de ville tillate deltagelse av russiske og belarusiske deltagere og funksjonærer i internasjonale konkurranser under nøytralt flagg, en avgjørelse nordiske nasjonale forbundene umiddelbart tok avstand fra. Som svar på FEIs styrevedtak av 18. november om å oppheve beskyttelsestiltak gikk de nordiske og baltiske nasjonale forbundene sammen om en henvendelse til FEI og hele ryttermiljøet. De uttalte der at de ikke kunne støtte denne beslutningen fra FEI.

Selv om FEI nå opphever sanksjonene mot utøverne fra Russland og Belarus, innebærer de sanksjoner som har vært gjeldende siden 2. mars 2022 at ingen utøvere fra disse landene har de nødvendige kvalifiseringer for OL-deltagelse som følge at de ikke har deltatt ved FEI-stevner siden 2023. Det betyr at ingen slike utøvere vil kunne delta i OL i Paris da det er resultater fra perioden 1. januar til 31. desember 2023 som er gjeldende. Det samme gjelder deltagelse i Paralympics.

Setter vilkår for deltagelse

I internasjonale stevner vil man imidlertid fra februar kunne se utøvere, støtteapparat, hesteeiere og teknisk personell fra Russland og Belarus delta under nøytralt flagg.
Rett før jul offentliggjorde styret i FEI en liste med vilkår som må være oppfylt for slik deltagelse. Disse vilkårene inkluderer krav til at personen ikke har aktivt støttet eller støtter krigen i Ukraina, det stiller krav om ingen kontrakt med russisk eller belarusisk militære eller noen annen nasjonal sikkerhetsbyrå og at alt av FEI-regler og anti-doping regler må oppfylles. Det gjøres tydelig i vilkårene at også enhver form for uttrykt støtte, direkte eller indirekte, muntlig eller skriftlig på ethvert tidspunkt siden krigen begynte, spesielt offentlige utsagn inkludert utsagn i sosiale medier, deltagelse i pro-krigs demonstrasjoner eller arrangement eller det å ha på seg noe som symboliserer krigen i Ukraina, for eksempel Z-symbolet, anses å være aktiv støtte for krigen i Ukraina. Dette vil hindre personen i å delta ved FEI-stevner.

Får ikke delta i lagkonkurranser

For å kunne delta som nøytral individuell utøver, støtteapparat eller funksjonær, må man søke om dette i FEI. Dersom søknaden godkjennes, tillates det kun å delta i individuelle konkurranser, ikke lagkonkurranser. De kan ikke representere Russland eller Belarus eller deres nasjonale forbund eller olympiske komiteer, og de kan ikke ved noe FEI-stevne bære for eksempel flagg eller emblem. Nasjonalsangene fra Russland eller Belarus vil verken bli spilt eller sunget på noe tidspunkt under et FEI-stevne.

FEI opprettholder at det ikke tillates å arrangere FEI-stevner i Russland eller Belarus, det tillates ikke å arrangere FEI-kurs for teknisk personell i disse landene og alle FEI Solidarity prosjekter i Russland og Belarus er frosset.

Du kan se mer om FEIs kriterier for deltagelse av utøvere, hester og teknisk personell fra Russland og Belarus ved FEI-stevner her

Relaterte artikler