Får 300 000 i statlig tilskudd til «Gutter inn i ryttersporten»

Nordmarka Rideskole er alene om å representere ryttersporten på listen over de som får prosjekttilskudd gjennom ordningen som har familie- og kulturdepartementet som ansvarlig departement. De har fått 300 000 kroner til sitt likestillingsprosjekt «Gutter inn i ryttersporten».

av
Rebecca Ballestad-Mender
Nordmarka Rideskole har fått 300 000 kroner til sitt likestillingsprosjekt "Gutter inn i ryttersporten". (Foto: Nordmarka Rideskole)

Målet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge. I dag ble det offentliggjort hvem som har fått tilskudd – og Nordmarka Rideskole var på listen. – Dette var helt utrolig – vi ble veldig glade. Vi jobber på for å få gutter inn i sporten, og et slikt tilskudd betyr enormt mye, sier Margaret Eide Hillestad, styreleder ved rideskolen.

Vi må bare gjøre noe med dette

Nordmarka Rideskole holder til i Sørkedalen utenfor Oslo og driver rideskole i samarbeid med Langlielva Rideklubb. Ubalansen mellom de to kjønn er like synlig her som ellers i ryttersporten – det er en solid overvekt av jenter og kvinner i både rideskole og klubbstyre.
-Vi sliter med å rekruttere gutter og menn, blant annet når det gjelder verv i forhold til lovpålagt kjønnsbalanse, sier Margaret. – Dette må vi bare gjøre noe med!

I november i fjor arrangerte de en åpen dag som var bare for gutter og menn – og av gutter og menn. – De fikk gjøre ting selv uten at vi damer var med på det, og de gjorde aktiviteter som de kanskje synes er litt ekstra gøy, som bueskyting til hest og riddersport, forteller Margaret.
Et godt oppmøte og svært fornøyde deltagere sa sitt om at dette var et vellykket tiltak. -Vi så at dette ble veldig godt mottatt, så dette tenkte vi var en riktig vei å gå. Med denne tilskuddsordningen blir dette en mulighet for oss - slike åpne dager er blant det vi planlegger i vårt prosjekt.

Rideskolen arrangerte med suksess en åpen dag kun for gutter og menn - slike arrangement inngår i Nordmarka Rideskoles prosjektplan. (Foto: Nordmarka Rideskole)

For mange er rideskolen et være eller ikke være

At folk er klar over aktiviteter og tilbud er viktig for å lykkes med rekrutteringen, derfor vil rideskolen åpne dørene for barnehager og barneskoler og invitere til å komme på besøk. Det er et viktig poeng for rideskolen at de ønsker å nå ut til de som ikke har hest fra før.

- Vi tror det er langt flere gutter som kunne ha dyrket en hesteinteresse hvis de fikk oppdaget denne verdenen før man «lærer» at det er noe som oppfattes som «gutteidretter» og «jenteidretter», sier Margaret. - Vi tror også at det er mange gutter som ikke trives i typiske idretter for gutter, men som vil kunne finne seg til rette i rideskolen, vi ser jo at for mange barn i rideskolen så er dette nærmest et være eller ikke være for dem.

Stallen er med å gjøre ledere ut av unge jenter, det er vel kjent og fastslått gjennom forskning.
– Jentene får utvikle både det vi ser på som maskuline og feminine verdier egenskaper og verdier i stallen. Stallen er derfor også en arena der guttene kan få utvikle de verdier vi gjerne ser på som mer feminine, som blant annet omsorg. Vi vil rett og slett ha gutta med, både for sportens del og i en større sammenheng. Samfunnet har godt av balanse, samfunnet har godt av at idrett først og fremst er idrett – at det skal være like naturlig for gutter å velge hest som det er for jenter nå å velge fotball.

Vi tror at det er mange gutter som ikke trives i typiske idretter for gutter, men som vil kunne finne seg til rette i rideskolen.


Margaret Eide Hillestad

Ønsker å rekruttere og å sette sporten på kartet

Av alle innsendte søknader, er det totalt 34 som har fått innvilget tilskudd, med jevn fordeling mellom driftstilskudd og prosjekttilskudd. På listen over de som har fått tildelingsbrev for 2023 står blant annet Norsk Folkehjelp, Reform – ressurssenter for menn, Kvinner i Skogbruket, Aleneforeldreforeningen, Norges Bygdekvinnelag – og Nordmarka Rideskole.
Søknaden ble sendt inn – og at det kom en henvendelse fra Landbruks- og Matdepartementet om at statsråd Sandra Borch ønsket å komme på besøk for å annonsere at tildelingen til rideskolens prosjekt, gjorde at gleden over innvilget søknad ble enda større. – Nå fikk statsråden andre oppgaver hun måtte prioritere så det besøket ble avlyst, men vi følte likevel virkelig at det var en anerkjennelse av både av vårt prosjekt og av sporten vår. Vi ønsker å rekruttere flere gutter inn i ryttersporten – og vi ønsker å sette sporten på kartet. Dette er en måte vi kan bidra på, fastslår Margaret.

-Vi ønsker flere gutter inn i sporten - og vi ønsker å sette sporten på kartet - med dette prosjektet kan vi bidra, sier Margaret Eide Hillestad. (Foto: Nordmarka Rideskole)

Kort om tilskuddsordningen (kilde: Bufdir.no)

Målet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge. Med likestilling menes i denne forskriften likestilling mellom kjønnene, i tråd med formålet i likestillings- og diskrimineringsloven.

Prosjekter og organisasjoner som får tilskudd skal støtte opp under målet med tilskuddsordningen. Om målet er nådd vurderes ut fra om, eller i hvilken grad, tilskuddsmottaker har gjennomført aktivitetene som forutsatt i søknaden og tilskuddsbrevet.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for at frivillige organisasjoner får anledning til å

  • sette dagsorden
  • supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid
  • utvikle demokratiet
  • bidra til at flere grupper deltar i arbeid med å fremme likestilling og motvirke diskriminering knyttet til kjønn og familie
  • bidra til økt kunnskap, debatt og holdningsendringer i organisasjoner og samfunnsliv
  • bidra til å motvirke begrensende kjønnsstereotyper, bidra til å bygge ned samfunnskapte barrierer og motvirke diskriminering.

Se mer her