Et viktig bidrag til et viktig prosjekt

At Sparebankstiftelsen DNB har tildelt midler til utvikling av kurset «Bærekraftige rideskoler» har stor betydning. – Det er en støtte som bidrar til at vi kan nå målet om økt anerkjennelse i samfunnet for rideskolenes betydning for hestesporten, sier generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF

Det var i høst at rideskoler.no sendte inn søknad til Sparebankstiftelsen DNB. «Bærekraftige rideskoler» er et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og lønnsomhet og skal ruste rideskolene til å bli den tilgjengelige og foretrukne fritidsaktiviteten blant barn og unge i nærmiljøet.

Det ble jublet hos samtlige tre samarbeidspartnere – Norges Rytterforbund, Bransjeforeningen for rideskoler og Stiftelsen Norsk Hestesenter – da meldingen kom om at søknaden var innvilget.

-Dette samarbeidsprosjektet er viktig for det handler om rekruttering og å gjøre ridning mer kjent. Rideskolene er vår viktigste arena for rekruttering og de er nøkkelen til videre vekst for ryttersporten, sier Beate. – Målet er økt anerkjennelse for hva rideskolene betyr for sporten, knytte rideskolen nærmere idretten og økt kvalitet hos rideskolene, og at søknaden ble innvilget er et viktig bidrag til at vi kan nå dette målet. Vi er veldig takknemlige for den generøse støtten som Sparebankstiftelsen DNB gir til arbeidet med å løfte rideskolene slik at alle elever skal få oppleve et profesjonelt tilbud av høy kvalitet – deres støtte er en anerkjennelse i seg selv av det arbeidet som gjøres for barn og unge i de 200 rideskolene rundt om i landet.

Se rideskoler.no