Er det slik at man må møkke på beitet også?

Å møkke luftegårdene er en rutinejobb man gjør jevnlig, men hva med beitene? Er det noe man kan gjøre på slutten av beitetiden for å legge forholdene best mulig til rette for beite til neste år?

Å møkke beiter kan være en ganske annen jobb enn å møkke luftegårdene idet beitene er store - her er noen tips til deg som lurer på hva du skal gjøre med sommerbeitet. (Foto: NRYF)
av
Ekstern part

Av Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern.no

Det er flere fordeler å fjerne møkk på beite, men det avhenger av størrelsen på beite og antall hester som bruker det. Jo mindre areal og flere hester jo viktigere er det.

En av grunnene er parasittbekjempelse, da de sprer seg ved hjelp av hestemøkk. For å få bukt med dem brukes det mye ormkurer på hest uten at det alltid er nødvendig. Dette gjør parasittene resistente mot ormkurene og det igjen vil utgjøre et stort problem for hestene. Forskning bekrefter at områder som møkkes jevnlig, har mye mindre parasitter enn der det ikke møkkes.

Fluer og andre innsekter trives godt i hestemøkk, så er man flink med møkking og i tillegg rydder kratt og skog som hestene ikke beiter ned, så vil det bli luftigere og potensielt mindre innsekter.

En siste grunn til å møkke er at hestene ikke spiser gress der møkk ligger eller har ligget lenge. Området med gress blir med andre ord bare mindre og det blir mer ugress istedenfor.

Hestene spiser ikke gresset på områder der det ligger møkk, så i tillegg til å redusere parasittrykket vil møkking på beite også gi mer brukbart gressareal. (Foto: NRYF)

Etter beitesesong kan man beitepusse området dersom det ikke er store hauger med møkk. Da bør det møkkes først. Beitepussing vil i tillegg til å jevne ut beite, hakke møkka opp og spre den slik at det blir gjødsel til jorda. Beitepussing bør gjøres når det er tørt og gjerne når møkka har tørket, for parasittene går ned i bakken og blir da ikke sprett på samme måte som om man sprer fuktig hestemøkk.