EOTRH – en smertefull tannsykdom

Equine Odontoclastic Tooth Resorption og Hypercementosis, også kjent som EOTRH, er en smertefull tannsykdom som ikke er helt uvanlig hos eldre hester. Tilstanden rammer først og fremst fortenner og noen ganger hingstetenner, men i sjeldne tilfeller kan også kinntenner (jeksler) rammes. En enkel «gulrot-test» kan gi pekepinn om at hesten plages av dette.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: NRYF

Tekst: Ingrid Pedersen, veterinær Bjerke Dyrehospital

Sykdommen utvikler seg vanligvis gradvis, noe som ofte resulterer i at den ikke blir oppdaget før tilstanden har blitt ganske omfattende. Den er mest vanlig hos eldre hester over 15 år, men den er også sett hos yngre hester enn dette.

Kan gi store smerter

Ettersom sykdommen utvikler seg vil røttene til fortennene resorberes, det vil si at de løses opp og absorberes. Ofte vil man også se hypersementose, en ekstra påleiring av sement (kalsiumholdig vev som også er en del av friske tenner) rundt tannrøttene. Ettersom syndromet utvikler seg vil affiserte tenner kunne løsne, tenner kan også knekke hvis roten blir tilstrekkelig svekket. Det er heller ikke uvanlig at det dannes en infeksjon etter hvert som tannen dør. Til sammen kan disse forandringene gi store smerter.

Vekttap og matvegring kan indikere EOTRH

Mange hester viser ikke tydelige symptomer på smerte fra munnen. Dette betyr at tilstanden kan bli ganske alvorlig før den oppdages. Symptomer man da kan se er gjerne vekttap og matvegring, noen hester kan også la være å gresse. Adferdsendringer under riding og kjøring kan også sees i enkelte tilfeller. Ofte vil disse hestene stryke på «gulrottesten». Om man tilbyr hesten en gulrot skal den uten problemer klare å bite over denne med fortennene, om den heller prøver å bruke kinntennene gir dette mistanke om smerter i fortenner.

Sjekk tennene

Årlig kontroll av tenner er viktig for å kunne fange opp tilstanden så tidlig som mulig, og for unngå unødvendig smerte for hesten. Røntgen er den eneste muligheten for å stille en sikker diagnose, men ofte kan man fatte mistanke ut ifra ytre funn på tenner og tannkjøtt. Behandling er i hovedsak å trekke affiserte tenner. Antibiotika, betennelsesdempende og ulike produkter til å skylle munnen med kan noen ganger hjelpe mot følgesykdommer i vevet rundt de affiserte tennene og dermed gi en midlertidig bedring, men har ingen effekt mot selve tannsykdommen. Etter trekking kan eiere oppleve at hestene blir gladere og mer tilfreds, at hestene tidligere har hatt vondt blir dermed tydelig.

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport