En aktiv krets med mange ildsjeler

Rogaland Rytterkretser er en av landets 16 rytterkretser, og er en krets som rommer mye aktivitet og engasjement for ryttersporten. I 2023 kunne hestefolket glede seg over nesten 100 arrangement i Rogaland! Årlig arrangerer kretsen en samling for teknisk personell og klubbrepresentanter – i år var intet unntak. 60 ildsjeler ble samlet til julemiddag, paneldebatt med hestevelferd som tema – og utdeling av priser.

hest / Rogaland Rytterkrets / Norges Rytterforbund
Foto: Anne Cathrine Hevrøy, Jens Budsberg, privat
av
Rebecca Ballestad-Mender

Tekst: Anne Gina Fredriksen, Rebecca Mender
Rogaland Rytterkrets er den nest største kretsen i Norge og har ca. 70 medlemmer som er autorisert som teknisk personell og mange flinke og aktive klubber. Kretsen har 66 unike tekniske personell, hvorav 27 av disse har flere autorisasjoner. I 2023 er det avholdt nesten 100 arrangement i Rogaland.
Kretsen valgte å samle teknisk personell og representanter for klubbene før jul for å diskutere aktuelle tema, samt gi heder og ære til de som har utmerket seg i året som har gått.

Det kan egentlig aldri bli nok kunnskap


I år var det cirka 60 glade rogalendinger som møtte opp på Fjordbris Hotell i Østhusvik. Det var først julemiddag og deretter samlet man seg til en paneldebatt. Styret i kretsen hadde truffet godt med årets tema som var hestevelferd.
Panelet bestod av hesteveterinær Tore Malmei, sprangdommer Marit Årseth, dressurdommer Rune Mæle og klubbleder og tidligere steward Marit Rakvaag. Debatten ble ledet av dressurdommer Anne Gina Fredriksen som også stod for innledningen.

Rogaland Rytterkrets / Norges Rytterforbund
Hestevelferd var tema under paneldebatten, der panelet bestod av hesteveterinær Tore Malmei, sprangdommer Marit Årseth, dressurdommer Rune Mæle og klubbleder og tidligere steward Marit Rakvaag. (Foto: RORYK)

I innledningen ble det lagt vekt på at ridning inkluderer sport, hobby, kjæledyr og forretning. Innenfor dette finnes mulige motsetninger som for eksempel: Ingen sport uten hard trening, ingen hobby uten pasjon, ingen kjæledyr uten sterke følelser og ingen forretning uten penger og fortjeneste. I tillegg var vi innom hestens natur og manglende ambisjoner, hvor det er en rekke motsetninger i dagens hestehold. Det store spørsmålet var, hvordan skal man bedre hestevelferden og oppnå sosial aksept i fremtida?
På forhånd var medlemmene utfordret på å tenke gjennom fire temaer:

  • God hestevelferd fra eget ståsted
  • Hva er ikke godt nok nå?
  • Hva blir viktig i årene fremover?
  • Hvilke grep er nødvendig for å oppnå sosial aksept i fremtiden?

Det var en engasjert forsamling som deltok ivrig i debatten. Man var innom mange temaer innenfor sporten og hestehold. Til slutt kom man frem til en oppsummering som alle kunne være enig i, det trengs mer KUNNSKAP. Det kan egentlig aldri bli nok! Dette gjelder alle - i tillegg til at aktørene som er aktive i sporten, er det viktig at barn og unge som er nye får påfyll underveis, ikke bare når de tar Grønt kort.

Verdige vinnere av utmerkelser
Etter paneldebatten var det dags for årets utmerkelser innen Rogaland Rytterkrets.
I år kunne alle medlemmene foreslå kandidater, hvorav en jury plukket ut vinnerne. Prisene ble delt ut av OddGeir Oddsen på vegne av juryen.

Vinnerne:
Årets banebygger: Trond Severinsen, Indre Haugaland Ryttersportsklubb

Trond Severinsen / Rogaland Rytterkrets / Norges Rytterforbund
Foto: RORYK

Årets sprangdommer: Anthony Craig Warner, Friheten Rideklubb

Anthony Craig Warner / Rogaland Rytterkrets / Norges Rytterforbund
Foto: RORYK

Årets dressurdommer: Carina Brandtzæg, Stavanger og Sola Rytterklubb

Carina Brandtzæg / Rogaland Rytterkrets / Norges Rytterforbund
Foto: RORYK

Årets steward: Lene Røraas, Egersund og Dalane Rideklubb

Arkivfoto: NRYF

Årets arrangør: Sandnes & Jæren Rideklubb

Rune Mæle / Rogaland Rytterkrets / Norges Rytterforbund
Rune Mæle mottok prisen på vegne av Sandnes og Jæren Rideklubb. (Foto: RORYK)

Årets hederspris: Kjersti Fotland

Kjersti Fotland / Rogaland Rytterkrets / Norges Rytterforbund
Foto: RORYK

Brenner for sporten


Det var en fyldig begrunnelse juryen hadde bak sin utdeling til Kjersti Fotland:
«Hedersprisen går i år til en person som gjennom sterke bånd til ride- og hestesporten har bidratt med utallige prosjekter og dugnadstimer innenfor felleskapet. Prisvinneren bidrar både som administrativ stevnehjelp, som teknisk personell, men også som styremedlem og komitemedlem innenfor Rogaland Rytterkrets og Norges Rytterforbund.
Vinneren har over tid vært tydelig i kommunikasjonen for å fremme Rogaland som region innenfor ryttersporten. Hun har ledet arbeidet med utvikling av strategier for ryttersporten og fremsnakket regionen ovenfor Rytterforbundet samtidig som hun også har gjennom personlig fokus satt i gang aktiviteter som skaper både breddeidrett og toppidrett. Prisvinneren viser gjennom årelangt virke et ønske om at nye medlemmer og hesteinteresserte mennesker skal ha en lett inngang og plass i vår kjære hestesport.

hest / sprang / sprangridning / Kjersti Fotland / Norges Rytterforbund
Kjersti Fotland brenner for sporten - og hun ble mottager av Rogaland Rytterkrets' hederspris for 2023. (Arkivfoto: NRYF)


Du kan følge Rogaland Rytterkrets her!

Relaterte artikler