Du og din hest kan gjøre en forskjell for hestevelferden

Har din hest diagnosen ekvint metabolsk syndrom - EMS? Da kan du og din hest gjøre en forskjell for hestevelferden. NMBU/Veterinærhøgskolend Dyresykehus søker pasienter med EMS til behandlingsstudie. – Kunnskap og oppmerksomhet rundt dette er viktig, blant annet fordi det vil kunne gjøre at man bedre kan forebygge det alle frykter – forfangenhet. Vi oppfordrer derfor hesteeiere til å melde seg til studiet, sier veterinær Siv Kristin Hanche-Olsen ved Veterinærhøgskolen.

Du og din hest kan gjøre en forskjell for hestevelferden - NMBU/Veterinærhøgskolend Dyresykehus søker pasienter med EMS til behandlingsstudie.
av
Rebecca Ballestad-Mender

EMS er en stoffskifteforstyrrelse og akkurat som ved diabetes type 2 hos mennesker, skyldes denne forstyrrelsen for mye næringsrikt fôr og mangel på trening hos hestene. Kroppen svarer da gjerne med en overutskillelse av insulin, som kan lede til insulinresistens. En farlig konsekvens av EMS er økt risiko for forfangenhet.

En underdiagnostisert lidelse i Norge

Hanche-Olsen tror det er grunn til å anta at EMS er en underdiagnostisert lidelse i Norge. – Vi har ikke gode tradisjoner for å sjekke hestene våre for det, dels fordi kunnskapen om dette er relativt nytt og fordi hesteeiere ikke tenker over det. Veterinærer kan også kvie seg litt for å teste hesten, men det er egentlig ganske enkelt, sier veterinæren. – I Storbritannia har de lenge hatt fokus på problemer som dette og kunnskapen har økt blant hesteeierne, og også Sverige ligger foran oss – men også der har det vært tregt i starten.

Veterinæren fortsetter: - Dersom du har en hest som er overvektig og som er vanskelig å slanke, så kan det være grunn til å tenke at den er i faresonen. Lurer man på om ens hest kan ha EMS, så er det all grunn til å ta det opp med din dyrlege og sjekke den før den blir forfangen. Vi ser det at når hester litt uforklarlig forfangne, så er årsaken som regel metabolsk.

Forfangenhet er smertefullt, det nedsetter hestens prestasjonevne, det medfører ekstra arbeid og kostnader og kan være fatalt for hesten. – Derfor er det så viktig å gjøre det man kan for å unngå dette, sier Hanche-Olsen.

– Kunnskap og oppmerksomhet rundt dette er viktig, blant annet fordi det vil kunne gjøre at man bedre kan forebygge det alle frykter – forfangenhet. Vi oppfordrer derfor hesteeiere til å melde seg til studiet, sier veterinær Siv Kristin Hanche-Olsen ved Veterinærhøgskolen.

Håpet er å kunne forebygge forfangenhet

Veterinærene ved NMBU har et forskningssamarbeid sammen med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) der et nytt humant antidiabeteslegemiddel skal utprøves som behandlingsalternativ for hester med EMS. Resultatet fra en pilotstudie som ble gjort i Sverige tyder på at legemiddelet minsker insulinsvaret etter fôring hos hester med EMS.

-Håpet er at man skal forebygge forfangenhet. Dette aktuelle legemiddelet er ikke noe som hestene ikke skal stå på hele tiden, det skal brukes i de perioder det er større risiko. Legemiddelet er allerede i bruk på humansiden, det er derfor godt gjennomtestet – også på hest, både i Sverige og i andre land. Det har ingen bivirkninger og er helt trygt for hestene. Det vi skal se nærmere på er ideell dosering, se på hvordan vi best kan tilpasse medisinering til den enkelte hest – vi skal se på hvordan vi skreddersyr program for den enkelte hest.

Flere gode grunner til å bli med på studiet

Hester som er med på studiet vil undersøkes i to omganger med 4 ukers mellomrom på NMBU Dyresykehuset-hest på Ås. I perioden mellom disse undersøkelsene, vil hesten behandles enten med legemiddelet eller placebo, dette avgjøres ved loddtrekning.

-De hester som får placebo, vil bli tilbudt å være med i en langtidsstudie der hestene behandles med samme legemiddel, sier veterinæren.
Hun påpeker fordelene for den enkelte ved å delta i studiet: - For det første trenger vi de hestene som er tydelig forhøyet insulinsresistente, altså er i faresonen. Hver enkelt hest vil undersøkes svært grundig, og undersøkelsene vil gi et veldig godt bilde på hvor alvorlig situasjonen er for den enkelte hest. Eierne vil få gode råd og fagpersoner vil sette opp fôrplan. Oppstallingskostnader, legemiddel, prøver og analyser er gratis for heste-eierne, det eierne bekoster er transport og fôr.
-Vi ønsker inntil 16 deltagende hester og håper at heste-eiere vil se nytten og viktigheten av dette, både for egen del og med tanke på den generelle hestevelferden i fremtiden. Vi håper heste-eiere vil kontakte oss og bli med på dette viktige arbeidet, sier Hanche-Olsen.

Informasjon om studiet ved NMBU (deriblant kontaktinformasjon)

Dette er EMS