Dobbeltsjekk vaksinene i god tid

Vi har ristet av oss det meste av vinterdvalen, nå går sesongen 2024 virkelig i gang for alvor. Steward Maja Kjærnes vil bare minne deg på en viktig ting før det braker løs: - Dobbeltsjekk vaksinene til hesten din i god tid før planlagt stevne!

hest / Norges Rytterforbund
Sjekk at hestens vaksinestatus er i orden i henhold til reglementet i god tid før stevne! (Foto: Pixabay)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Det er rytters ansvar, eventuelt ansvarlig person, å påse at hesten har det som kreves av vaksiner i forhold til reglementet.
At det er krav om vaksinasjon, og at disse reglene overholdes strengt, grunner i hensynet til våre hester og deres velferd. Når vi reiser med hestene våre, utsetter vi dem for en smitterisiko. Av den grunn skal hestens vaksinasjoner være 100 % i orden, i tillegg til at hesten selvsagt skal være frisk og «fit to compete».

Hesten skal ha gyldig vaksinasjonsattest

Alle hester som deltar på nasjonale arrangementer i regi av NRYF må ha gyldig vaksinasjonsattest skrevet inn i passet. Dette omfatter konkurranser, treninger og samlinger og gjelder uansett om det er klubber, kretser eller andre utvalgt tilknyttet NRYF som står for arrangementet. Alle vaksinasjonene skal være dokumentert med dato, vaksinenavn og veterinærens underskrift og stempel.

På samme måte skal alle hester som deltar på FEI-stevner være vaksinert etter FEIs reglement.

Vaksinasjonsbestemmelsene er minstekrav fra NRYF, men noen vaksineprodusenter kan ha strengere anbefalinger.

hest / Norges Rytterforbund
Alle hester som deltar på nasjonale arrangementer i regi av NRYF, må ha gyldig vaksinasjonsattest skrevet inn i passet. (Foto: NRYF)

Dette skjer hvis vaksinene ikke er i orden

I KR 1 § 191 står det detaljert om vaksinasjonsregler – og hva som skjer når det er avvik fra dem. Hvis hesten ikke er vaksinert i henhold til reglene, får det følger. Hesten skal avvises fra konkurransen og stevneområdet – inkludert oppstallingen – og treninger og samlinger dersom du ikke kan legge frem gyldig vaksinasjonsattest, hvis gyldig grunnimmunisering mangler, hvis siste vaksine er gitt for mindre enn 7 dager siden, hvis fristen for revaksinering er overskredet med mer enn 1 måned en eller flere ganger eller siste vaksine er gitt for mer enn 12 måneder siden.
Hvis hesten likevel har startet, skal ansvarlig person ilegges bot, og resultater fra konkurransen skal strykes. Ved alle typer avvik fra kravene i punkt 1 i KR 1 § 191, skal overdommer ilegge hesten startnekt for nye stevner inntil vaksinasjonsattesten i passet dokumenterer at kravene er oppfylt.

-Det er noen unntak også, men det grunnleggende alle skal ta med seg er det at vaksinene skal være i orden – punktum, fastslår Maja Kjærnes, som er steward 2 nasjonalt og FEI Steward Level 2.

hest / Norges Rytterforbund
- Dobbeltsjekk vaksinene til hesten din i god tid før planlagt stevne, er steward Maja Kjærne' klare råd til alle som planlegger stevnedeltagelse. (Foto: NRYF)s


Vaksinasjon er hestevelferd i praksis

Grunnvaksinasjonen må altså være i orden, og deretter må vaksineringen være fulgt opp i tråd med reglementet.Ingen ønsker syke hester – derfor er det heller ikke å være pirkete når reglementet overholdes til punkt og prikke. Det er hestevelferd i praksis.
-Dette handler om hestevelferd, fastslår Maja.
Hun ser dessverre hvert år at det er ryttere som bommer på dette med vaksinasjonene. Derfor har hun en klar oppfordring:
-Dette er en ganske enkel innsats for hestevelferden – og for at du skal slippe å bli frustrert og skuffet. Sjekk derfor hestens papirer i god tid og sørg for at alt er i tråd med reglene! Ettersom det også må gå noe tid etter at hesten er vaksinert, så er ikke dette noe du kan gjøre i siste liten, så husk å kontrollere nøyaktig hva som står i passet et godt stykke tid før stevne!

hest / Norges Rytterforbund
Reising med hest innebærer en økt smitterisiko - derfor skal hestene være vaksinert - det handler om hestevelferd. (Foto: NRYF)

Dette er de norske vaksinasjonsreglene 2024

I KR I § 191 om vaksinasjon er viktig å merke seg at det gjelder litt forskjellig alt ettersom om hesten er dokumentert ferdig grunnvaksinert før 1. januar 2020, om den har startet grunnvaksinering fra og med 1. januar 2020 til og med 31. desember 2023 eller om den starter grunnvaksinering fra og med 1. januar:

For hest som er dokumentert ferdig grunnvaksinert før 01.01.2020 består grunnvaksinasjon av 2 vaksiner med minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom.

For hest som har startet grunnvaksinering f.o.m. 01.01.2020 t.o.m. 31.12.2023 består grunnvaksinasjon av 3 vaksiner. Denne grunnvaksineringen kan være påbegynt før 01.01.2020 eller avsluttet etter 01.01.2024.

  • 2 vaksiner med minimum 21 dager og maksimum 92 dagers mellomrom
  • 1 booster-vaksine senest 7 måneder etter vaksine nummer 2 (det er ingen nedre grense for når denne vaksinen kan tas – følg veterinærens anbefaling). Hesten kan likevel starte fra 7 dager etter vaksine nummer 2 og frem til fristen for booster-vaksinen utløper.

For hest som starter grunnvaksinering f.o.m 01.01.2024, består grunnvaksinasjonen av 3 vaksiner:

  1. 2 vaksiner med minimum 21 og maksimum 60 dagers mellomrom
  2. 1 booster-vaksine senest 6 måneder og 21 dager etter vaksine nummer 2 (det er ingen nedre grense for når denne vaksinen kan tas – følg veterinærens anbefaling. Hesten kan likevel starte fra 7 dager etter vaksine nummer 2 og frem til fristen for booster-vaksinen utløper.

Etter siste vaksinasjon i grunnimmuniseringen, må hesten revaksineres årlig med maksimum 12 måneders mellomrom.

hest / Norges Rytterforbund

Du finner KR I 2024 her

På FEI-stevner

Skal du delta på et FEI-stevne, gjelder strengere regler enn for nasjonale stevner, uansett om det arrangeres i Norge eller i utlandet. Det er også forskjellige krav til hester som er grunnimmunisert før eller etter 2005.

  1. Første grunnvaksine dag 0
  2. Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92
  3. Første revaksinering innen 7 måneder etter andre grunnvaksine (gjelder ikke hester som har grunnvaksinering fra før 1. januar 2005 og gyldige revaksineringer).
  4. Deretter årlig revaksinering med maksimum 12 måneders mellomrom.
  5. Siste vaksine senest 6 måneder +21 dager før ankomst stevnet.
  6. Siste vaksine minst 7 dager før ankomst stevnet.

Hesten kan starte mellom andre vaksine i grunnimmuniseringen og den først revaksineringen innen 7 måneder. Hvis første revaksinering ikke gis innen 7 måneder, må hesten grunnvaksineres på nytt.

hest / Norges Rytterforbund
Skal du delta på et FEI-stevne, gjelder strengere regler enn for nasjonale stevner, uansett om det arrangeres i Norge eller i utlandet. (Foto: NRYF)

Se mer i FEI Veterinary Regulations 2024 her

Relaterte artikler