Dette er tall vi er glade for

Aktiviteten innen ryttersporten har økt, og Norges Rytterforbund er nå det tiende største særforbundet. – Våre klubber har lagt ned et godt stykke arbeid for å gi gode aktivitetstilbud, og vi ser også gledelige resultater av samarbeidet mellom Bransjeforening for rideskoler, Norsk Hestesenter og Norges Rytterforbund rundt rideskoler i forhold til økning av aktive medlemmer innen viktige aldersgrupper, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

Foreløpige resultater fra samordnet rapportering for norsk idrett fra 2022 viser positive tall for ryttersporten. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Norges Rytterforbund klatrer opp fra en 13. plass til nå å bli landets tiende største særforbund.


Foreløpige resultater fra samordnet rapportering for norsk idrett fra 2022 viser at det skjedde mye innen norsk ryttersport i fjor. Aktivitetstallet, det vil si antall medlemmer som er tilknyttet en eller flere grener i medlemssystemet og som har betalt kontingent, viser en økning på hele 10 % i forhold til 2021.
- Ekstra gledelig er det at når man ser på tallene i forhold til tingenes tilstand før pandemien, så har det også skjedd en økning – her er tallet 11 %, sier Hundhammer.

Dressur størst – distanse øker mest

I aktivitetstall er det dressur som er den største grenen, tett fulgt av «øvrig ridning» - det vil si alle som er aktive med hest, men som ikke anser seg som aktive innen noen spesifikk gren. Aktivitetstallet for dressur er 10424, mens sprang ligger på 9173.

Antall medlemmer innen Norges Rytterforbund har holdt seg relativt stabilt siden før pandemien, men aktiviteten har økt. I dette ligger det at andelen medlemmer som er aktive innen en eller flere grener har økt.

Ser man på grenene, er det distanse som øker mest i prosent, mens det er en nedgang innen Mounted Games, islandshest og voltige. Til tross for nedgang innen islandshest, er grenen fremdeles den tredje største.

Dressur er den største grenen ut fra aktivitetstall - distanse er den grenen som vokser mest. (Foto: NRYF)

Norges tiende største sport

Totalt er det nå 309 klubber innenfor Norges Rytterforbund (NRYF). Syv av disse hadde ved utgangen av 2022 over 300 medlemmer, og landets største rideklubb er Østmarka Rytterklubb med 456 medlemmer. De følges opp av en stayer i sporten, 250-års jubilanten Drammen og Omegn Rideklubb som har 452 medlemmer. Dernest kommer Arendal og Grimstad Rideklubb (417), Søndre Nordstrand Rideklubb (409) og Sandnes og Jæren Rideklubb (401).

Den høye andelen hunkjønn i sporten kommer neppe overraskende på noen – 89,5 % er kvinner, 10,5 % er menn.

Tallene forteller også om en positiv utvikling når det gjelder unge medlemmer. Det er en økning på 14,40 % i aldersgruppen 6-12 år og 14,39 % i aldersgruppen 13-19 år.

Sett i forhold til medlemsutvikling i de øvrige særforbundene, klatrer Norges Rytterforbund nå opp fra en 13. plass til å bli landets tiende største særforbund.

Syv av landets 309 rideklubber hadde ved utgangen av 2022 over 300 medlemmer - størst er Østmarka Rytterklubb med 456 medlemmer. (Foto: NRYF)

Innsats gir resultater

-Vi er glade for å se disse tallene, vi har noen virkelig flinke klubber der ute som legger ned et stort arbeid i å sørge for at utøverne har gode aktivitetstilbud. Ryttersporten har klubber vi kan være stolte av, fastslår organisasjonssjef Tine Skoftedalen Fossing.

Det arbeidet som gjøres for de norske rideskolene i samarbeid mellom NRYF, Bransjeforening for rideskoler og Norsk Hestesenter begynner nå å vise seg, også i tallene. – Dette har så definitivt bidratt til at vi har en så positiv økning i antall aktive i aldersgruppene 6-12 og 12-19. Det sier sitt om viktigheten av dette arbeidet, og det er både gledelig og motiverende at innsatsen gir resultater, smiler Tine.

Økt kostnadsnivå i samfunnet generelt er et rammevilkår som påvirker idretten generelt – og også ryttersporten. -Kostnadsøkningene rammer både de som drifter staller, de som arrangerer og husholdningene. Sporten har stått stødig gjennom de økonomiske utfordringer som kom i 2022, tallene forteller om en positiv utvikling. Samtidig er den dyrtiden vi nå er inne i en vedvarende utfordring og vi må alle tenke nytt og kreativt for å holde aktiviteten oppe til lavest mulig pris, fastslår Tine.

Antall aktive i alderen 6-12 og 12-19 har hatt en god økning - arbeidet som gjøres for rideskolene i samarbeid mellom forbundet, Bransjeforening for rideskoler og Norsk Hestesenter begynner å gi resultater, også når det gjelder tall. (Foto: NRYF)

Tallene er positive for ryttersporten, samtidig er den dyrtiden vi nå er inne i en vedvarende utfordring og vi må alle tenke nytt og kreativt for å holde aktiviteten oppe til lavest mulig pris