Dette er medlemmene i NRYFs hestevelferdsråd

NRYFs hestevelferdsråd ble vedtatt opprettet i høst. Nå har styret i Norges Rytterforbund oppnevnt medlemmene.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund / hestevelferd
Foto: NRYF

Et enstemmig forbundsstyre har satt sammen et råd med bred tverrfaglig kompetanse, med medlemmer som samlet har god kunnskap om de ulike grenene innen Norges Rytterforbund.

Hestevelferdsrådet

Medlemmene oppnevnes for to år av gangen. Rådet skal blant annet fungere som rådgivende organ til forbundsstyret, NRYFs administrasjon, utvalg/komiteer og andre grupper innenfor Norges Rytterforbund. Overordnet skal oppdraget omfatte proaktivt arbeid med etiske spørsmål knyttet til hestevelferd, fremme kunnskapsutvikling innen hestevelferd samt å anbefale informasjonstiltak. Rådet skal gi innspill til høringssvar fra Norges Rytterforbund i saker som gjelder hestevelferd. Innenfor de fem områdene definert av World Organisation for Animal Health skal rådet spesielt fokusere på utdanning, trening, bruk og konkurranse med hest, herunder bruk av utstyr. Videre skal rådet holde seg orientert om arbeidet i andre nasjonale forbund, FEI, EEF og kunnskapsleverandører innen hestevelferd.

Medlemmene i det første hestevelferdsrådet er i alfabetisk rekkefølge Heidi Andersen, Inger Lise Andersen, Morten Askestad Brændholen, Maria Terese Engell, Harald Farbrot, Ellen Margrethe Giving, Margrethe Janbu, Ole Kristoffer Meland og Ingrid Sponheim.

Inger Lise Andersen, professor i etologi, oppnevnes som leder for hestevelferdsrådet i dets første år. Forbundsstyret ber i sitt vedtak om tilbakemelding fra hestevelferdsrådet og generalsekretær i løpet av andre halvår 2024 om det anbefales endringer/suppleringer av hestevelferdsrådet for å sikre optimal sammensetning.

Kort om medlemmene

Heidi Andersen: Leder av Norsk Norsk Islandshestforening (NIHF), medlem av SU-islandshest, driver stall.

Inger Lise Andersen: Professor etologi, NMBU. Leder for faggruppe etologi og husdyrmiljø ved Biovit.

Morten Askestad Brændholen: Fagbrev hovslager, tidligere sensor i hovslagerfaget og leder i fagprøvenemnda og instruktør for lærlingene på Norsk Hestesenter, tidligere medlem av eksamensnemda i Utdanningsdirektoratet.

Maria Terese Engell: Veterinær og forsker med doktorgrad på samspill mellom hest og rytter. Eier Rider in balance

Harald Farbrot: FEI level 3 steward i sprang, dressur og para. Steward General FEI i tillegg til en rekke verv/oppgaver for NRYF. Tidligere kusk på internasjonalt nivå.

Ellen Margrethe Giving: veterinær Romerike Hesteklinikk, spesialist hestesykdommer, CERT AVP i ortopedisk kirurgi på hest, tidligere landslagsveterinær, styremedlem i Hesteveterinærforeningen.

Margrethe Janbu: Yrkesaktiv som trener, utdannet trener 2 med videreutdanning innen rehabtrening for hest, konkurranserytter dressur.

Ole Kristoffer Meland: Daglig leder Skogan Gård Equestrian, konkurranserytter sprang.

Ingrid Sponheim: Lektor, tidligere styremedlem Norsk Hestesenter, nordlandshest/lyngshest, eksteriørdommer.

Relaterte artikler