Bruk noen minutter på denne!

FEI-oppnevnte Equine Ethics and Wellbeing Commission har utformet en ny undersøkelse om hvordan man ser på bruken av hest i sport, med hestevelferd som det underliggende tema. Alle med et engasjement for sporten oppfordres til å svare.

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Equine Ethics and Wellbeing Commission er en uavhengig kommisjon, oppnevnt av FEI. Denne kommisjonen ble lansert i juni 2022 og har som arbeidsoppgave å opprettholde allmenhetens aksept for ryttersporten. Kommisjonen innledet sitt arbeid med å gjennomføre en stor undersøkelse i august i fjor, og følger nå opp denne med en ny.

I den nye undersøkelsen stilles det ti spørsmål relatert til de anbefalingene som kommisjonen har utarbeidet for å veilede FEI i deres arbeid for å sikre hestevelferden og opprettholdelse av aksepten for utøvelse av sporten. Spørsmålene går blant annet på hvilke fokusområder man mener er viktigst i de respektive grener og hvordan man oppfatter det arbeidet som har blitt gjort for hestevelferden det siste året.

Den nye undersøkelsen er sendt ut til FEI-utøvere, teknisk personell, arrangører og hestepassere. FEI oppfordrer også nasjonale forbund om å dele linken med sine medlemmer for å nå så mange som mulig.

Det tar rundt ti minutter å svare på spørsmålene. Alle svar behandles konfidensielt. Svarfrist er torsdag 22. juni.

Du finner undersøkelsen her