Belgisk handels- og forskningsdelegasjon på Norgesbesøk

Hestesporten er internasjonal – og det er også hestenæringen. I slutten av februar kommer en belgisk handels- og forskningsdelegasjon på besøk til Oslo. På Hestesportens Hus vil de møte flere ulike aktører innen norsk hestesport, deriblant Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Norsk Islandshestforening.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Hestesporten er mer enn bare utøvere, med sporten følger også en stor og viktig næring. Det er en gjensidig avhengighet mellom sporten og næringen, og begge deler går over landegrensene.

Den belgiske delegasjonen kommer på besøk 20.-21. februar og vil bestå av bedrifter med produkter og tjenester til hestenæringen og forskere fra blant annet det Veterinærmedisinske fakultetet fra Universitetet i Liege. På Hestesportens Hus vil delegasjonen møte flere ulike aktører i Norge – og Norges Rytterforbund vil være representert. Turen til Norge innebærer også blant annet besøk på Norsk Hestesenter og Veterinærhøgskolen Dyresykehuset – hest ved NMBU.

Besøket er i regi av Wallonia Export & Investment Agency (for bedrifter), Wallonia-Brussels International (for forskere) ved Belgias Ambassade i Oslo.

Her kan du se hvilke bedrifter som kommer, samt kontaktinformasjon hvis du ønsker å møte noen av disse https://L2W.no/7dto