- Aldri sett noe så effektivt

Menneskelig diabetesmedisin kan være løsningen for hester med forfangenhet. En studie ved SLU i Sverige - hvor også hester ved NMBU har bidratt - har gitt svært god effekt. Håpet er å ha nye behandlingsmetoder for hester med EMS klart i 2024.

av
Åse-Berit Jamne
Det er lovende forskningsresultater med god effekt som viser at EMS-hester kan få hjelp (foto: Pixabay).

Kan hester få sukkersyke? Nei, men de kan få noe som ligner, og det er en av de viktigste årsakene til at hester får forfangenhet, en smertefull lidelse i hestens høver.

Ekvint Metabolt Syndrom - EMS er en stoffskifteforstyrrelse og akkurat som ved diabetes type 2 hos mennesker, skyldes denne forstyrrelsen for mye næringsrikt fôr og mangel på trening hos hestene. Kroppen svarer da gjerne med en overutskillelse av insulin, som kan lede til insulinresistens. En farlig konsekvens av EMS er økt risiko for forfangenhet.

En studie som ble påbegynt i 2019 har tatt for seg legemidlet Kanagliflozin til hest, og ca førti hester har deltatt i studien som er satt i gang fra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

- Et utrolig effektivt legemiddel

Legemiddelet som har blitt undersøkt gjør at mye av det sukkeret som tas opp fra hestens fôr forsvinner via urinen og dermed tisses ut.

- Det innebærer at det frisettes mye mindre insulin til blodet etter fôring hos en behandlet EMS-hest, og dermed minsker risikolen for forfangenhet, forteller Johan Bröjer, som er professor ved SLU og ansvarlig for studien.

- Hestene som har deltatt i studien er det nå mulig å ri for fullt, og ingen av dem har så langt fått forfangenhet igjen. Det er et utrolig effektivt legemiddel som kommer til å forandre hverdagen for mange hesteeiere, sier forskeren.

Det er alt fra shetlandsponnier til varmblods ridehest og kaldblodstravere som har deltatt i studien. De fleste har vært elskede familiehester, hvor flere har har hatt problemer med EMS og anfall av forfangenhet gjennom mange år. For flere av disse var studien en siste sjanse.

Studien har tatt for seg alle typer hester - shetlandsponnier, varmblods ridehest og kaldblodstravere, for å nevne noen (foto: Pixabay).

Kan gi bivirkninger

Johan poengterer likevel at hesten fortsatt må følges opp nøye, få tilpasset fôr og leve et sunt liv og undersøkes regelmessig av veterinær. Legemiddelet har også en del bivirkninger og det er derfor viktig at den følges opp når den står til behandling. - Dette er ingen «quick fix».

NMBU har bidratt

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har også bidratt.

- Vi har hatt med ti norske hester, forteller veterinær Siv Kirsten Hanche-Olsen ved Veterinærhøgskolen som jobber med studien, sammen med Constanze Fintl og Ingunn Risnes Hellings.

- Det er en en jobb å gjøre før vi kan gå ut med våre resultater, men vi kan vel si at alt tyder på at dyrevelferden for EMS-hester vil kunne bli betraktelig bedre, takket være denne studien, sier Siv.

Studien er finansiert av Stiftelsen Hästforskning och forsikringsselskapet Agria. Det pågår nå et oppfølgende langtidsstudie hvor man vil se på hva som skjer når hester som har vært syke medisineres med legemiddelet over lengre tid.

Det pågår også diskusjoner med distriktsveterinærene i Sverige om hvordan behandlingen skal komme hester til gode så snart som mulig.

Studien skal etter planen være ferdig i løpet av 2024.

Vil du vite mer?