250-årsjubileum markert med festhelg på hjemmebane

2023 er året Drammen og Omegn Rideklubb fyller intet mindre enn 250 år. Det har blitt markert ved flere anledninger allerede – men sist helg var det fest for både yngre og eldre medlemmer. De unge medlemmene varmet fredag kveld opp før lørdagen opprant med storfest der ordfører, president og lokale idrettsledere var til stede sammen med klubbens medlemmer for å feire jubilanten. Det ble en festkveld med gaver, taler, nyslåtte riddere av Den Gyldne Gangers orden – og for tredje gang i klubbens historie ble deres storkors delt ut – det gikk til klubbens grand old man, Bernt Otto Hauglin.

Et høydepunkt under 250-årsfesten for Drammen og Omegn Rideklubb sist helg var utdelingen av klubbens "Storkorset" til klubbens grand old man - Bernt Otto Hauglin. (Foto: Mette Sattrup)
av
Rebecca Ballestad-Mender

For feiring av 250 år med rytterglede ble restauranten Violetta på Linnesvollen pyntet til fest i helgen. Det begynte allerede fredag, med en egen fest for klubbens ungdommer. Med Linda Grøttland som ansvarlig for denne ungdomsfesten fikk 65 unge i alderen 11-19 år en festkveld med tacobonanza, snacks i bøtter og spann og en flott kake selvsagt. Det var ikke kvelden for å sitte stille på stolene, ungdomsfesten rommet høylytt pakkelek og spennende quiz med både sløyfer, heder og ære til vinnerlaget.

Drammen og Omegn Rideklubb - rideglede gjennom 250 år! (Foto: Linda Grøttland)
Quizmasters fra ungdomsfesten: Fra venstre: Sofia Olympia Hyggen Fjeldheim, Louisa Kloumann Tegn, Tara Charlotte Klevjer, Leah Sofie Evju Schouten, Julia Wojcik, Hedda Sofie Bjerke, Juliette Cudmore, Ingrid Grønli Syvertsen og Helene Klouman Grundt (Foto: Linda Grøttland)
Et knippe glade deltagere ved ungdomsfesten: Øverst fra venstre: Oliwia Bober, Fanny Kristine Bratterud, Madelen Hegna, Norah Krogh. Nederst fra venstre: Aurora Eng Syvertsen, Annabelle Lamm-Kittelsen Berget, Madeleine Liavaag, Ebba Hallenborg. (Foto: Linda Grøttland)

Så ble det lørdag

Klubbens styre hadde slått skikkelig på stortromma. Men så er det heller ikke daglig kost at et idrettslag fyller 250 år! Etter fredagens ungdomsfest, var turen til å innta Violetta i feststemning kommet til den voksne garde.

Ankomsten satte an tonen, med rød løper og en ballongportal i klubbens farger som prydet inngangen. Inne var bordene dekket med hvite damaskduker, kandelabre og blomster. Klokken 18.00 sto to medlemmer av Det Ridende Grønne Corps iført uniformer foran restauranten, klare til å ønske gjestene velkommen.

Etter velkomsttale av Ole Stokke, klubbens leder, ble mikrofonen overlevert til kveldens meget muntre toastmaster, Ulf Storemark.

Eirik Berentsen og compani hadde lagt seg skikkelig i selen og komponert en flott meny, til stor glede for gjestene.

To medlemmer av Det Ridende Grønne Corps ønsket gjestene velkommen til festen. (Foto: Rill Rytter Fjøren)

Modige og innovative

Mange prominente personer var med og kastet sin glans over festen, deriblant Liers avtroppende ordfører Gunn Cecilie Ringdal, president i Norges Rytterforbund Tore Sannum, leder av Viken Idrettskrets Roar Bogerud og leder av Buskerud Rytterkrets Aina Glimsdal Bakke.

Liers avtroppende ordfører Gunn Cecilie Ringdal, her sammen med klubbens leder Ole Stokke, var en av gjestene under festen. (Foto: Mette Sattrup)


Ivar Alme, styremedlem og klubbens kasserer, holdt et kort resymé over klubbens historikk, ordføreren holdt tale og det samme gjorde forbundets president.

Med glimt i øyet innledet president Tore Sannum sin tale med å slå fast det faktum at han ikke kjenner så mange som har nådd denne anseelige alderen av 250 år, men at han trygt kunne si at Drammen og Omegn Rideklubb (DOR) må være en av de mest vitale, unge og spreke 250-åringene han har møtt:
- Dere er nyskapende og aktive, samtidig som dere ivaretar lange og innarbeidede tradisjoner.

President Tore Sannum beskrev Drammen og Omegn Rideklubb, her representert av femten av de nåværende riddere av Den Gyldne Gangers Orden, som modig og innovativ. (Foto: Mette Sattrup)

I sin tale konsentrerte presidenten seg til klubbens gjøren og laden innenfor den siste generasjonen og understreket at det var især én ting som kjennetegnet klubben, nemlig det at klubben har vist vei; de har vært modige gjennom å tørre å være innovative.

-Dere har turt å satse og vise vei for andre og vist at ingenting er umulig, sa presidenten og pekte på at de skapte det som ble døråpneren for internasjonale stevner i Norge, nemlig Norway Grand Prix. Også Oslo Horse Show ble til etter initiativ fra DOR.- Dere har som arrangør og initiativtaker til internasjonale stevner gjort rytter-Norge synlig på den internasjonale arenaen, dere har sørget for at utenlandske ryttere har kommet til Norge og at norske ryttere for alvor begynte å reise ut.

Dette har også hatt andre positive følger for norsk ryttersport påpekte han videre i sin tale. Dette bidro til en utvikling på mange arenaer der norsk ryttersport måtte ruste seg opp, ikke minst når det gjaldt teknisk personell. På Linnesvollen er det utdannet mange på høyt nivå, mye takket være ildsjelene i Drammen som har brent for utdanning og kvalitet.

Ryttere har det blitt mange av også:

-DOR har også fostret mange fremragende ryttere, DOR er den klubben som har hatt flest ryttere som har ridd på de høyest rangerte internasjonale stevnene og de store mesterskapene, og dere er den klubben som har flest norgesmestere, sa Tore og påpekte samtidig at rekruttering er også noe klubben har gjort sitt for. Det har i alle år vært drevet rideskole på Linnesvollen, og stevner og aktivitet for bredden har og er fortsatt sentralt for klubben.

-For å være vital etter 250 år krever det å følge med i tiden og evne å omstille seg. Det er krevende å levere kvalitet i alle ledd i en størrelsesorden og på høyt nivå kun på frivillig basis. Derfor har DOR i en årrekke hatt et nært samarbeid med Drammen Ridesenter med Eirik Berentsen i spissen. Det betyr ikke at ikke dugnad og frivillighet fortsatt råder, men man har fått til et samarbeid som gjør det mulig å ha dagens aktivitet. For kort tid siden solgte også DOR anlegget, med den forutsetning at dere fortsatt skal ha tilholdssted her. For alle rideklubber er det krevende å eie og drifte et anlegg, og med de planene som man ønsker for anlegget her vil det nesten være umulig at man får et løft fra utsiden. Jeg gleder meg til å se resultatet av den utviklingen som nå skjer her på Linnesvollen, sa presidenten og avsluttet: - Norges Rytterforbund setter stor pris på det samarbeidet vi har med DOR og med Drammen Ridesenter – og vi gleder oss til årene som kommer!

«Gavebord» er gjerne en del av en bursdagsfest, og det gjaldt også festen for DOR. Gavebordet ble fylt med gaver som i aller høyeste grad passet en sprek 250-åring.

Presidenten forærte klubben en plakett og et spranghinder som skal produseres i løpet av høsten. -Vi håper denne gaven kommer alle til gode, både topp og bredde, sa presidenten.

Hva gir man en som fyller 250 år? På vegne av Norges Rytterforbund kunne president Tore Sannum overrekke klubber Ole Stokke tegningene av et jubileumshinder som produseres i løpet av høsten. (Foto: Mette Sattrup)

Fra Lier Kommune fikk klubben blomster samt et symbolsk beløp som blir øremerket til ungdomsaktiviteter. Viken Idrettskrets overrakte blomster og fra Buskerud Rytterkrets var gaven et stort glassfat fra Hadeland Glassverk.

Seks nye riddere og storkorset til Bernt Otto Hauglin

Ordenen Den Gyldne Ganger har atter våknet til liv, det er hele 18 år siden sist. Seks medlemmer ble slått til riddere under en høytidelig seremoni; Astrid Pedersen, Anne Cathrine Bugge, Rill Rytter Fjøren, Eyvind Nistad, Eirik Berentsen og Sverre Engar.

Den Gyldne Gangers orden ble innstiftet i 1908, og av de totalt trettiåtte medlemmene som er slått til riddere, er det nå bare elleve som fremdeles lever - i tillegg til de seks nyslåtte ridderne av ordenen.

To meget fornøyde, nyslåtte, kvinnelige riddere: Rill Rytter Fjøren og Astrid Pedersen. (Foto: Mette Sattrup)

Meget gledelig var det at nok et storkors ble delt ut denne kvelden. Storkorset er kun delt ut to ganger tidligere, til stifteren av Drammens Rideclub. konsul Erik Bache i 1908, og til hans barnebarn John Erik Bache på 225-årsjubiléet nitti år senere.

På 250-årsjubiléet ble storkorset delt ut for tredje gang, denne gang til klubbens grand old man, Bernt Otto Hauglin. Det kunne ikke være mer fortjent.

Drammen og Omegn Rideklubb med egen bokserie

Til 225 års jubiléet ble klubbens lange historie nedtegnet i boka «Drammensryttere gjennom 225 år. Til 250 årsjubiléet er en ny bok skrevet, der man har tatt for seg hendelsene de siste 25 år.

Boka er skrevet av Mette Sattrup, Rill Rytter Fjøren og Anne Cathrine Bugge.

Bernt Otto Hauglin ble historiens tredje mottager av klubbens "storkorset" - og her gleder han seg over en rykende fersk utgave boken som oppsummerer klubbens siste 25 år, boken som følger opp Per Otto Borgens "Drammensryttere gjennom 225 år" som ble skrevet i anledning 225-års jubileet. (Foto: Rill Rytter Fjøren)