AVLYST - Teknisk Delegat Feltritt og Feltbanebygger-kurs

Det inviteres til TDF og FBB-kurs i Agder 17.-19. september 2021

av
Lillann Jebsen

Kurset er åpent for de som fyller krav for å bli autorisert som TDFA og som har LYST til å gjøre en innsats for å bedre sikkerheten og baner innen norsk feltritt. For feltbanebyggere vil det være mulighet for å gjenoppta tidligere status. Kurset vil inneholde en del teori, erfaringsutveksling OG gjennomgang av baner. Samt oppfriskning/oppdatering av FBB-kurset. Hva skal man se etter når man som TD skal godkjenne en bane. Hva må du som banebygger huske på.

En TD er ansvarlig for at hele stevnet går som det skal. Fra parkeringsplass til premieutdeling. Stevneplassens LayOut, vanntilførsel, publikumssikkerhet, og ikke minst sikkerheten for hest og ryttere samt rapportering til NRYF i etterkant av stevnet. En TD er NRYFs forlengede arm på stevneplass.

Krav for å oppnå TDFA autorisasjon:

  • Gjennomført og bestått TDKC-kurs
  • Bestått FBBA-kurs: Deltatt på hele kurset og bestått prøve i KR I, II, IV og V med hovedvekt
    på KRV.
  • Personlig egnethet etter vurdering fra kurslæreren.
  • Gjennomført praksis på stevne under minst TDF1.
  • Lang erfaring innen feltritt som f.eks. FD, FBB, rytter eller trener.
  • Lang erfaring fra ryttersporten generelt som f.eks. DD, SD, SBB, rytter, trener eller arrangør.

Praksis etter godkjent kurs vil kunne godkjennes.

Dato: 17.-19. september 2021
Lokasjon: Kursets hovedbase vil være på Stall Bjelland på Tromøy.
Kurslærere: Tore Skedsmo og Anton Granhus
Egenandel: Kurset har en egenandel på 500,- pluss kost og losji.
Påmelding: Mail sendes til agranhus@frisurf.no. Frist 10. september
Forslag til overnatting: Arendal Herregård, ca. 5 min med bil fra kurssted

Før kurset deltakerne ha gjennomgått disse webinarene på FEIs hjemmesider. Kopi av diplom sendes til agranhus@frisurf.no, med kopi til lillann.jebsen@rytter.no.


Vel møtt! :)