Søknad om lands- og/eller elitestevner i 2023

Kjære alle stevnearrangører!
Sesongen er på hell og det er tid for å søke om stevner for 2023.

av
Turid Løken

Frist for innsending av søknader for L- og E-stevner 2023 for alle grener er 15. september 2022. Unntatt er grenene feltritt og kjøring, som har søknadsfrist 15. oktober. FEI sin søknadsfrist for internasjonale stevner er 1. oktober, og et eventuelt ønske om internasjonale stevner bes meldes inn innen 15. september 2022.

NB! Arrangører av D/L-stevner må også sende inn sin søknad innen ovennevnte frister.

Når den internasjonale terminlisten (FEI), inkl internasjonale mesterskap er satt, vil terminlisteansvarlig i respektive grener utarbeide et utkast til den nasjonale terminlisten i samarbeid med sportsutvalgene. I denne perioden er det mulig at arrangører blir kontaktet med forespørsel om eventuelle justeringer.

Søknadene sendes til:

Distanse – Ronny Stokmo – ronny@gu-di.no (mottar søknader fortløpende)

DressurGå til søknadsskjema

FeltrittGå til søknadsskjema

KjøringGå til søknadsskjema

Mounted Games – Sportsutvalget –su.mountedgames@gmail.com

Sprang – Siri Evjen – siri@rytter.no

Voltige – Sportsutvalget – guvoltige@hotmail.com


Relaterte artikler