Oppdaterte konkurransereglement for 2022

Du finner nå oppdaterte konkurransereglement på reglementssiden vår. De viktigste endringene i KR I finner du også kortfattet under.

Paragrafillustrasjon 2021 04 06 130818

Nytt i KR I

KR I gjelder for alle grener. Her kommer en oppsummering av de viktigste endringene.

Reglementene blir lagt ut i både ren utgave og med alle endringer markert. Det er viktig at alle utøvere, arrangører, teknisk personell og andre som deltar i sporten, kjenner reglementene og følger med på endringene. Alle oppdaterte reglement ligger nå tilgjengelig på reglementssiden og er gjeldende. For KR VII voltige gjenstår det fortsatt noen detaljer, men det blir lagt ut straks det er klart.