Her er de oppdaterte FEI-reglene

Vedtatte endringer i FEI-reglementene er nå implementert i samtlige reglement. Du finner dem her.

Stemning 30 of 57

Samtlige oppdaterte reglement, godkjent av styret i FEI 14. november 2021 og FEIs generalforsamling 17. november, finnes nå på FEI Rules Hub på InsideFEI.org. De er tilgjengelige også i et format der endringene er markert.

Filmer som retter søkelyset mot de viktigste endringene etter FEI Rules Revision er nå under produksjon og vil bli tilgjengelig under FEI Campus i februar 2022.

FEI meddeler også at en egen hub rundt nye Horse Health Requirements, som har oppstart fra og med 1. januar 2022, snart vil publiseres.

Her finner du de oppdaterte FEI-reglene:

Sprang

FEI Jumping Rules

Dressur

FEI Dressage Rules

Para

FEI Para Dressage Rules

Feltritt

FEI Eventing Rules

Kjøring

FEI Driving Rules

Distanse

FEI Endurance Rules

Voltige

FEI Vaulting Rules

Steward

FEI Stewards Manual

Veterinær

FEI Veterinary Rules

Generelle reguleringer og statutter

FEI General Regulations & Statutes